Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία το Γραφείο εκλογών είναι ένα ειδικό γραφείο εξυπηρέτησης της διενέργειας εκλογών, που λειτουργεί στην περιφερειακή ενότητα της έδρας κάθε νομού.

Τα Γραφεία εκλογών είναι τα «καθ΄ ύλην» αρμόδια για τον χειρισμό θεμάτων που άπτονται στις αρμοδιότητες των αντιπεριφερειαρχών και του περιφερειάρχη Αττικής αν πρόκειται για την περιφέρεια Αττικής κατά τις διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα, τα γραφεία αυτά τηρούν αλλά και θέτουν στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου βουλευτή, ευρωβουλευτή, ή υποψήφιου βουλευτή ή υποψήφιο περιφερειακών ή δημοτικών εκλογών και μόνο για τις περιοχές που εκλέγονται ή είναι υποψήφιοι), καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου, τους οριστικούς εκλογικούς καταλόγους των Δήμων, τους οποίους έχει προηγουμένως αποστείλει σ΄ αυτούς το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σημειώνεται ότι για την παραπάνω διάθεση αντιτύπων εκλογικών καταλόγων καταβάλλεται αντίτιμο υπέρ του δημοσίου που ορίζεται κάθε φορά από τον Υπουργό Εσωτερικών. Η χρησιμοποίηση των παραπάνω από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή για σκοπό μη εκλογικό απαγορεύεται αυστηρά. Οι δε παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση από τρεις μήνες μέχρι τρία χρόνια με στέρηση αξιωμάτων και θέσεων εφόσον κατέχουν.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Π.Δ 26/2012 άρθρα 9, 16, 23 και 117.