Ο Γόρδυς στην ελληνική μυθολογία ήταν ήρωας, γιος του Τριπτολέμου. Αποίκησε τη Γορδυηνή με Ελευσίνιους πριν εγκατασταθούν εκεί οι Ερετριείς, που τους είχαν απομακρύνει ως αιχμαλώτους από την Ερέτρια οι Πέρσες (Στράβων, XV, 747 και 750). Ο Γόρδυς παραδίδεται ότι οδήγησε τους Ελευσίνιους που είχαν σταλεί μαζί με Αργείους να βρουν την Ιώ, στη Γορδυηνή. Οι Αργείοι που τον συνόδευαν αποσπάσθηκαν από αυτόν και έκτισαν την πόλη Ταρσό.

Γόρδυς
Οικογένεια
ΓονείςΤριπτόλεμος

Απόγονοι του Γόρδυος υποτίθεται ότι υπήρχαν στη Γορδυηνή μέχρι την εποχή του Σελεύκου Νικάτορα, ο οποίος τους μετέφερε στην Αντιόχεια. Προς τιμή του Γόρδυος και του Τριπτολέμου οι Αντιοχείς τελούσαν μεγαλοπρεπείς εορτασμούς στο Κάσιο Όρος.