Ο Δάρδανος ο Ιλλυριός είναι πρόσωπο που αναφέρεται στην Ελληνική Μυθολογία ως γιος του Ιλλυριού και εγγονός του Κύκλωπα Πολύφημου και της Νηρηίδας Γαλάτειας.

Δάρδανος ο Ιλλυριός
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΓονείςΙλλυριός

Από αυτόν τον μυθικό οικιστή, κατά την παράδοση, ονομάσθηκε Δαρδανία η περιοχή της Βαλκανικής που σήμερα ορίζεται η Αλβανία και μέρος από τη σημερινή Βόρεια Μακεδονία, που παλαιότερα ονομάζονταν Ιλλυρία.