Ο Δάρδανος ο επικαλούμενος Ασκληπιάδης ήταν αρχαίος Έλληνας ιατρός, ο οποίος φέρεται στην αρχαία ελληνική γραμματεία των γενεαλογιών ως πρόγονος του Ιπποκράτη και γιος του Σώστρατου του πρώτου και πατέρας του Κρισάμεως. Σύμφωνα με τον Βυζαντινό λόγιο Ιωάννη Τζέτζη, όπως αναφέρει στο έργο του "Χιλιάδες" (ή "Βιβλίο των Ιστοριών") (12ος αι. μ.Χ.), το γενεαλογικό δένδρο των αρχαίων Ελλήνων ιατρών ήταν το εξής[1].

 • Ιπποκράτης II. “Πατέρας της Ιατρικής”
 • Ηρακλείδης
 • Ιπποκράτης I.
 • Γνωσίδικος
 • Νέβρος
 • Σώστρατος III.
 • Θεόδωρος II.
 • Σώστρατος, II.
 • Θεόδωρος
 • Κλεομυττάδης
 • Κρίσαμις
 • Δάρδανος
 • Σώστρατος
 • Ιππόλοχος
 • Ποδαλείριος
 • Ασκληπιός
Δάρδανος
Επιστημονική σταδιοδρομία
Ιδιότηταιατρός
 • "Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια" τομ. Η', σελ.885

Παραπομπές

Επεξεργασία
 1. Adams, Francis (1891), The Genuine Works of Hippocrates, New York: William Wood and Company