Άνοιγμα κυρίου μενού


Δήμαρχος είναι ο επικεφαλής μιας διοικητικής ενότητας, του δήμου, που μπορεί να αποκαλείται από μια ή περισσότερες πόλεις και συνοικισμούς.

ΕλλάδαΕπεξεργασία

Στην Ελλάδα ο δήμαρχος είναι αιρετός και εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια στις δημοτικές εκλογές. Ο δήμαρχος είναι επικεφαλής των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι ελληνικοί δήμοι συμμετέχουν στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ), όπου οι δήμαρχοι συζητούν προβλήματα. Μετά τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις "Καποδίστριας" και "Καλλικράτης", οι ελληνικοί δήμοι μειώθηκαν σε αριθμό στα πλαίσια προσπάθειας μείωσης εξόδων και αύξησης της διοικητικής αποτελεσματικότητας με συνένωση μικρότερων δήμων και κοινοτήτων. Συνήθως ασκούν τη δημοτική εξουσία παράλληλα με ένα δημοτικό συμβούλιο. Σε ομοσπονδιακές χώρες οι δήμαρχοι έχουν ευρύτερες εξουσίες, ενώ σε ενιαία κράτη, όπως η Ελλάδα, ασκούν κατά βάση διαχειριστικές αρμοδιότητες. Ένα σημαντικό ζήτημα αφορά το εάν ο δήμαρχος διαχειρίζεται ίδιους πόρους (κυρίως από φορολογία και δημοτικές επιχειρήσεις) ή εξαρτάται από χρηματοδότηση της Κυβέρνησης.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία