Δήμαρχος

επικεφαλής δημοτικής κυβερνήσεως πόλεως


Δήμαρχος είναι ο επικεφαλής του συνόλου του δήμου, που μπορεί να αποτελείται από μια ή περισσότερες Δημοτικές Ενότητες (πρώην Δήμους), οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να αποτελούνται από μία ή περισσότερες κοινότητες.

Ελλάδα Επεξεργασία

Στην Ελλάδα ο δήμαρχος είναι αιρετός και εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια, στις δημοτικές εκλογές. Ο δήμαρχος είναι επικεφαλής των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι ελληνικοί δήμοι συμμετέχουν στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), όπου οι δήμαρχοι συζητούν προβλήματα. Μετά από τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις "Καποδίστριας", "Καλλικράτης" και "Κλεισθένης", οι ελληνικοί δήμοι μειώθηκαν σε αριθμό στο πλαίσιο προσπάθειας μείωσης εξόδων και αύξησης της διοικητικής αποτελεσματικότητας με συνένωση μικρότερων δήμων και κοινοτήτων. Συνήθως ασκούν τη δημοτική εξουσία παράλληλα με ένα δημοτικό συμβούλιο. Σε ομοσπονδιακές χώρες οι δήμαρχοι έχουν ευρύτερες εξουσίες, ενώ σε ενιαία κράτη, όπως η Ελλάδα, ασκούν κατά βάση διαχειριστικές αρμοδιότητες. Ένα σημαντικό ζήτημα αφορά το εάν ο δήμαρχος διαχειρίζεται ίδιους πόρους (κυρίως από φορολογία και δημοτικές επιχειρήσεις) ή εξαρτάται από χρηματοδότηση της Κυβέρνησης.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία