Οι επαρχίες της Ρουάντα υποδιαιρούνται σε σνολικά 49 δήμους, οι οποίοι υποδιαιρούνται σε κοινότητες.

Οι Δήμοι της Ρουάντας

Ανατολική Επαρχία Επεξεργασία

Βόρεια Επαρχία Επεξεργασία

Δυτική Επαρχία Επεξεργασία

Επαρχία Κιγκάλι Επεξεργασία

Νότια Επαρχία Επεξεργασία

Δείτε επίσης Επεξεργασία