Δήμος Μούδρου

δημοτική ενότητα της Ελλάδας

Ο Δήμος Μούδρου ήταν ένας από τους τέσσερις δήμους της Λήμνου ως το 2010. Ιδρύθηκε το 1999, με το Σχέδιο Καποδίστριας και περιλάμβανε την ανατολική πλευρά του νησιού. Την 1 Ιανουαρίου 2011 εντάχθηκε στο Δήμο Λήμνου, σύμφωνα με το Σχέδιο Καλλικράτης.

Δήμος Μούδρου

Ιστορικά στοιχεία

Επεξεργασία

Δήμος Μούδρου υπήρχε και στα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας, με έδρα τον ομώνυμο οικισμό και εξαρτώμενα τα γύρω χωριά της ανατολικής Λήμνου: Ρουσσοπούλι, Καμίνια, Φισίνη, Αγία Σοφία, Σκανδάλη, Ρωμανού, Ρεπανίδι, Βάρος, Λύχνα, Κοντοπούλι, Καλιόπη, Παναγία, Πλάκα. Μετά την απελευθέρωση του νησιού, που έγινε στις 8 Οκτωβρίου 1912, συστάθηκαν ο Δήμος Κάστρου Λήμνου, ο Δήμος Μούδρου Λήμνου και ο Δήμος Κορνού Λήμνου. Στο Δήμο Μούδρου εντάχθηκαν όλα τα χωριά της ανατολικής Λήμνου που αναφέρονται παραπάνω. Προ του 1912 ως αντιδήμαρχος Μούδρου υπηρετούσε ο ιατρός Θωμάς Θεοφάνους ενώ το 1916-1918 δήμαρχος ήταν ο Β. Τσέλιος.

Το 1918 με το ΦΕΚ 116Α-28/5/1918 εφαρμόστηκε και στη Λήμνο (όπως σε όλες τις "Νέες Χώρες") το διάταγμα ΔΝΖ΄ (4057)/10-2-1912 περί "Ίδρυσης Δήμων και Κοινοτήτων" και ο Δήμος μετατράπηκε σε "Κοινότητα Μούδρου Λήμνου" με έδρα το Μούδρο, ενώ οι υπόλοιποι οικισμοί έγιναν έδρες κοινοτήτων.

  • Δήμαρχοι Μούδρου
    • 1912(;) ως Μάιος 1916: Βασίλειος Τσέλιος, έμπορος.
    • Μάιος 1916 ως Μάιος 1918: Βασίλειος Τσέλιος, έμπορος.
    • Μάιος ως Δεκέμβριος 1918: Θωμάς Θεοφάνους, ιατρός.

Νεότερος δήμος

Επεξεργασία

Την 1 Ιανουαρίου 1999 με το Σχέδιο Καποδίστριας ιδρύθηκε και πάλι ο Δήμος Μούδρου με πρωτεύουσα το κεφαλοχώρι του Μούδρου. Μοναδικός δήμαρχος Μούδρου από το 1999 ως το 2010 υπήρξε ο Κώστας Αδαμίδης, που εξελέγη το 2006 για τρίτη συνεχόμενη θητεία.

Με τη διοικητική διαίρεση του 2011 που προβλέπει το Σχέδιο Καλλικράτης ο Δήμος Μούδρου εντάχθηκε στο νέο Δήμο Λήμνου.

Δημοτικά διαμερίσματα

Επεξεργασία

Στο δήμο ανήκαν τα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα και οικισμοί:

Δ.δ. Μούδρου
Δ.δ. Ρουσσοπουλίου -- το Ρουσσοπούλι
Δ.δ. Καμινίων
Δ.δ. Ρουσσοπουλίου -- το Ρουσσοπούλι
Δ.δ. Φισίνης
Δ.δ. Σκανδάλης -- η Σκανδάλη
Δ.δ. Ρωμανού
Δ.δ. Λύχνων
Δ.δ. Ρεπανιδίου
Δ.δ. Κοντοπουλίου
Δ.δ. Καλλιόπης -- η Καλλιόπη
Δ.δ. Παναγίας -- η Παναγία
Δ.δ. Πλάκας -- η Πλάκα