Άνοιγμα κυρίου μενού
Γωνία μεταξύ δύο επιπέδων (α, β, πράσινο) σε ένα τρίτο επίπεδο (ροζ), η οποία κόβει τη γραμμή τομής κάθετα.

Δίεδρη γωνία είναι το γεωμετρικό σχήμα που ορίζουν τα κοινά σημεία δύο τεμνόμενων ημιχώρων. Αν ένα επίπεδο είναι κάθετο στους δύο ημιχώρους, τότε η τομή της δίεδρης γωνίας με αυτό το επίπεδο είναι μια επίπεδη γωνία.