Δαίτωρας

(Ανακατεύθυνση από Δαίτωρ)

Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Δαίτωρας (Δαίτωρ) είναι γνωστός ένας από τους Τρωαδίτες που έλαβαν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο. Ο Δαίτωρας σκοτώθηκε στον πόλεμο αυτό (μαζί με τους Χρομίο, `Ορμενο, Λυκοφόντη, Οφελέστη και Αμοπάονα) από τον Τεύκρο. Ο Δαίτωρας αναφέρεται στην Ιλιάδα του Ομήρου (ραψωδία Θ, στίχος 275), όπου χαρακτηρίζεται ως «ανδρειωμένος».

  • Κρουσίου: Λεξικόν Ομηρικόν, διασκευή από την 6η γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901