Στην ελληνική μυθολογία η Δαορθώ ήταν επώνυμη ηρωίδα των Δαορθών, από την οποία πήρε την ονομασία της και η εθνότητα των Δαορσίων. Από γενεαλογικής απόψεως, η Δαορθώ ήταν θυγατέρα του Ιλλυριού, εγγονή του Σικελού Κύκλωπα Πολυφήμου και της Γαλάτειας. Η Δαορθώ αναφέρεται ως αδελφή πολλών επώνυμων ηρώων και ηρωίδων των ιλλυρικών φυλών (Αππιανού Ιλλυρ., 2).

Δαορθώ
Οικογένεια
ΓονείςΙλλυριός

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969