Η Δασοκομία ή Δασοκομική, είναι η καλλιέργεια του δάσους. Αποτελεί δηλαδή την διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, ως εφαρμογή των αρχών της Δασικής οικολογίας, η οποία αναπτύσσεται στα πλαίσια της Δασολογίας. Αντικείμενο της είναι η αειφορική εκμετάλλευση των δασικών εκτάσεων. Περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως,

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία