Η Δασοκομία ή Δασοκομική, είναι η καλλιέργεια του δάσους. Αποτελεί δηλαδή την διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, ως εφαρμογή των αρχών της Δασικής οικολογίας, η οποία αναπτύσσεται στα πλαίσια της Δασολογίας. Αντικείμενο της είναι η αειφορική εκμετάλλευση των δασικών εκτάσεων. Περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως,

Zrywka drewna 776.jpg

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία