Η Δασονομία, ή Δασοφυλακή, είναι ιδιαίτερη δημόσια Αρχή, εκτελεστικού χαρακτήρα, με καθ΄ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα τα δάση. Η Αρχή αυτή επιμελείται την τήρηση της κατά τόπο δασικής νομοθεσίας και τη δίωξη κάθε σημειούμενης παράβασης αυτής.

Στην Ελλάδα η Αρχή αυτή διαρθρώνεται ως Δασική Διοίκηση, υπό την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Γεωργίας, (του σημερινού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), με κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες νομαρχιακού επιπέδου στις οποίες περιλαμβάνονται Δασαρχεία, Δασονομεία και Δασοφυλάκεια.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.19ος,σελ.425.
  • Κ. Μ. Σταμάτης "Αστυνομικό Δίκαιο" - Αθήναι 1972, σελ.20.