Στη γεωμετρία, το δεκαεξάγωνο (από τις ελληνικές λέξεις δεκαέξι και γωνία) είναι ένα οποιοδήποτε πολύγωνο σχήμα με 16 πλευρές και 16 κορυφές. Οι εσωτερικές γωνίες οποιουδήποτε δεκαεξαγώνου έχουν άθροισμα 2520 μοίρες (°). Το σύμβολο Schläfli του δεκαεξαγώνου είναι {16}.

Κανονικό δεκαεξάγωνοΕπεξεργασία

Συνήθως ο όρος δεκαεξάγωνο αναφέρεται σε ένα κανονικό δεκαεξάγωνο, στο οποίο όλες οι πλευρές και όλες οι γωνίες είναι ίσες μεταξύ τους. Σε ένα τέτοιο δεκαεξάγωνο, οι εσωτερικές γωνίες είναι ίσες με ακριβώς 157,5° η καθεμιά.

Το εμβαδό (E) ενός κανονικού δεκαεξαγώνου με μήκος πλευράς α δίνεται από τη σχέση:

 

Το κανονικό δεκαεξάγωνο είναι δυνατό να κατασκευασθεί με κανόνα και διαβήτη:

 

Κατασκευή ενός κανονικού δεκαεξαγώνου

Πολύγωνα PetrieΕπεξεργασία

Το κανονικό δεκαεξάγωνο είναι το πολύγωνο Πέτρι για πολλά πολύτοπα περισσότερων διαστάσεων, μερικά από τα οποία παρατίθενται παρακάτω σε ορθογώνιες προβολές:

A15  
15-simplex
B8  
8-orthoplex
 
ανορθωμένο 8-orthoplex
 
διανορθωμένο 8-orthoplex
 
τριανορθωμένο 8-orthoplex
 
τριανορθωμένος 8-κύβος
 
διανορθωμένος 8-κύβος
 
ανορθωμένος 8-κύβος
 
8-κύβος
D9  
t7(161)
 
t6(161)
 
t5(161)
 
t4(161)
 
t3(161)
 
t2(161)
 
t1(161)
 
9-ημικύβος
(161)


Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Hexadecagon της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).