Η δεκαετία είναι μία χρονική περίοδος ίση με 10 έτη (χρόνια). Ο όρος αναφέρεται συχνότερα στις «ημερολογιακές» δεκαετίες, που είναι συνδεδεμένες σε κάποιο συγκεκριμένο ημερολόγιο, από την αρχή του οποίου και αρχίζει η μέτρησή τους. Ωστόσο μπορεί να αναφέρεται και σε χρονικό διάστημα που αρχίζει οποτεδήποτε. Συχνά, για λόγους συντομίας, αναφέρονται τα δύο τελευταία μόνο ψηφία του πρώτου έτους της δεκαετίας π.χ. «δεκαετία του ΄60.» Για παράδειγμα, η δεκαετία του 2020 περιλαμβάνει τα χρόνια 2020 έως 2029.

Δείτε επίσης Επεξεργασία