19ος αιώνας | 20ος αιώνας | 21ος αιώνας

Δεκαετία 1930 | Δεκαετία 1940 | Δεκαετία 1950 | Δεκαετία 1960 | Δεκαετία 1970

1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Η δεκαετία του 1950 ήταν μια δεκαετία του Γρηγοριανού ημερολογίου που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 1950 και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1959.