Η Δευρίοπος ή Δερρίοπος (Στράβων: Δευρίοπος, Στέφανος Βυζάντιος: Δουρίοπος) ήταν περιοχή της αρχαίας Παιονίας. Οι κάτοικοί της αποτελούσαν το μακεδονικό φύλο των Δευριόπων ή Δερριόπων.

Γεωγραφία

Επεξεργασία

Πρόκειται για την περιοχή που καλύπτει την κοιλάδα του Εριγώνα, παραπόταμου του Αξιού, βορείως του Βόρα και της Αλμωπίας και ανατολικά της Πελαγονίας. Σήμερα ανήκει κατά το μέγιστο στη Βόρεια Μακεδονία. Στη Δευρίοπο βρίσκονταν οι πόλεις Βρυάνιον και Στύμβαρα ή Στύβερρα, κατά την αρχαιότητα.

Ήδη πριν την κλασική εποχή, οι Δερρίοπες ήταν υπήκοοι των Μακεδόνων βασιλέων, μαζί με τους Λυγκηστές, τους Πελαγόνες, τους Εορδαίους και τα άλλα φύλα της Μακεδονίας[1].

Αργότερα, στη Δευρίοπο ο Φίλιππος ο Ε΄ της Μακεδονίας ίδρυσε την πόλη Περσεΐδα, προς τιμή του πρωτότοκου γιου του Περσέα.[2]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1972, τ. Γ1, σ. 163.
  2. Τίτος Λίβιος, Ab urbe condita, 39.53.