Άνοιγμα κυρίου μενού

Η Δημητριάς (αλλιώς και Δημητριάπολις), ήταν αρχαία ελληνική πόλη στο ανατολικό Ιράν.

Ιδρύθηκε από τον Έλληνα βασιλέα της Βακτριανής Δημήτριο Α΄, όταν εισέβαλε στην επαρχία της Αραχωσίας. Βρισκόταν κοντά στην Αλεξάνδρεια. Η πόλη αναφέρεται από τον γεωγράφο Ισίδωρο τον Χαρακηνό (1ος αιώνας π.Χ.)[1].

Άγνωστη η σημερινή της τοποθεσία, πολύ πιθανόν να βρισκόταν στο σημερινό Αφγανιστάν.


ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. Παρθικοί σταθμοί: Εντεύθεν Αραχωσία, σχοίνοι 36. Ταύτην δε οι Πάρθοι Ινδικήν λευκήν καλούσιν, ένθα Βϊύτ πόλις, και Φάσαργα, και Χοροχοάδ πόλις, και Δημητριάς πόλις...
  • Ισιδώρου Χαρακηνού Παρθικοί σταθμοί εκδ. Νέα θέσις.