Το δημογεροντείο ήταν επίσημο αθηναϊκό κέντρο, κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας, στο οποίο συνεδρίαζαν καθημερινά οι δημογέροντες της πόλης μαζί με τους επιτρόπους της πολιτείας, για να αποφασίσουν για τα ζητήματα που ενδιέφεραν το κοινό.

Το 1834, όταν η Αθήνα ορίστηκε πρωτεύουσα του κράτους, ως δημογεροντεία χρησιμοποιούνταν τα κελιά της σχολής Ντέκα.

Το 1835, το δημογεροντείο προάχθηκε σε δημαρχείο και μέσα σ'αυτό εγκαταστάθηκε η πρώτη δημοτική αρχή της πόλης της Αθήνας, με δήμαρχο τον Ανάργυρο Πετράκη.

  • Γενική Ελληνική και Παγκόσμια ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ, τόμος 5, Εκδόσεις Δομική, σελ. 114