Δημοκρατικός κοινοτισμός

Ο Δημοκρατικός Κοινοτισμός πρεσβεύει την πολιτειακή και πολιτική οργάνωση ενός κράτους, μια κοινωνίας ή μιας κοινότητας κρατών με βάση την άμεση δημοκρατία, προωθώντας πολιτειακούς θεσμούς που στηρίζουν την λήψη των αποφάσεων από τους πολίτες μέσα από τα δημοψηφίσματα και τις συνελεύσεις, κατά διαλεκτικό τρόπο σε σχέση με τους πολιτικούς λειτουργούς.Ο σύγχρονος δημοκρατικός κοινοτισμός, ο οποίος αποτελεί μια σύζευξη του κοινοτικού σοσιαλισμού και του πολιτικού φιλελευθερισμού, θέτει ως πρώτιστη αρχή του την διακυβέρνηση μιας κοινότητας, ενός δήμου, μιας περιφέρειας ή ενός κράτους από ελεύθερους πολίτες που διαθέτουν ατομική ιδιοκτησία με την παράλληλη οργάνωση της παραγωγικής και εμπορικής οικονομίας μέσα από μορφές κοινοτικών-συνεταιριστικών επιχειρηματικών οργανισμών. Παράλληλα στην εν λόγω πολιτική κοινότητα ενυπάρχουν και μεσαίες ή μικρές ατομικές-οικογενειακές ή μη ιδιωτικού τύπου επιχειρήσεις στα πλαίσια μιας εξισωτικής ανάπτυξης μέσα σε οργανωμένες πολιτικές αμεσοδημοκρατικές κοινότητες. Ο σύγχρονος δημοκρατικός κοινοτισμός ήδη έχει καταστεί επίκαιρος ως πολιτειακό πρόταγμα και στη σύγχρονη εποχή κομίζοντας όλα τα βασικά στοιχεία του κλασικού λαμβάνοντας υπόψη τις νέες κοινωνικές, γεωοικονομικές και πολιτικές συνθήκες των νέων καιρών αλλά και τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.