Δημοτικές εκλογές Κύπρου 1996

Οι Δημοτικές εκλογές Κύπρου 1996 ήταν οι τρίτες Δημοτικές εκλογές της Κύπρου. Διεξήχθησαν στις 15 Δεκεμβρίου 1996 για την εκλογή δημάρχων και δημοτικών συμβουλίων των Δήμων της Κυπριακής Δημοκρατίας.[1][2] Οι εκλογές διεξήχθησαν με βάση τον περί Δήμων Νόμο αρ. 111 του 1985.[1] Για πρώτη φορά διεξήχθησαν παράλληλα οι εκλογές των ελεύθερων δήμων και των κατεχόμενων δήμων.[1]

Εκλογικό σύστημα

Επεξεργασία

Κάθε ψηφοφόρος είχε το δικαίωμα να ψηφίσει δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους σε ξεχωριστές ψηφοφορίες.[1] Η ψηφοφορία για την εκλογή δημάρχων έγινε με το σύστημα της απλής πλειοψηφίας (όποιος υποψήφιος συγκέντρωνε τους περισσότερους ψήφους εκλεγόταν δήμαρχος).[1] Η ψηφοφορία για την εκλογή δημοτικών συμβούλων έγινε με το σύστημα της απλής αναλογικής.[1] Για κάθε δήμο εκλεγόταν αριθμός δημοτικών συμβούλων σε αναλογία με τον πληθυσμό του.[1] Κάθε ψηφοφόρος επέλεγε είτε ένα κομματικό συνδυασμό είτε έναν ανεξάρτητο υποψήφιο. Αν επέλεγε κομματικό συνδυασμό, μπορούσε να ψηφίσει επιπρόσθετα δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού αυτού. Για κάθε δήμο οι σταυροί προτίμησης που εδικαιούτο κάθε ψηφοφόρος ήταν διαφορετικός:[1]

Τις 33 θέσεις δημάρχων διεκδίκησαν 78 υποψήφιοι.[1] Τις 384 θέσεις των δημοτικών συμβούλων διεκδίκησαν 1495 υποψήφιοι.[1] Το σύνολο των ψηφοφόρων και στους 33 δήμους ήταν 314255.[1][2] Συνολικά ψήφισαν 260733 (89,09%) για δημάρχους και 267624 (87,27%) για δημοτικούς συμβούλους.[1] Οι εκτοπισμένοι ψηφοφόροι ψήφισαν στους δήμους που είχαν τη διαμονή τους ενώ είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν και για το δήμο καταγωγής τους σε περίπτωση που η νέα διαμονή τους βρίσκεται σε άλλο δήμο. Στις εκλογές του 1996 αυτό ίσχυσε για τους εκτοπισμένους των κατεχομένων δήμων αλλά και του Δήμου Λευκωσίας, του Δήμου Αγίου Δομετίου και του Δήμου Δερύνειας, των οποίων μέρος είναι κατεχόμενο.[1]

Αποτελέσματα

Επεξεργασία

Επαρχία Λευκωσίας

Επεξεργασία

Δήμος Λευκωσίας

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Λευκωσίας υποψήφιοι ήταν ο τότε δήμαρχος Λέλλος Δημητριάδης και η Άννα Μαραγκού.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Λέλλος Δημητριάδης.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λευκωσίας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Λέλλος Δημητριάδης 17677 61,79%
Άννα Μαραγκού 10930 38,21%
Σύνολο 28607 100%
Έγκυρα 28607 92,02%
Άκυρα 503 1,62%
Λευκά 1979 6,37%
Ψήφισαν 31089 86,10%
Αποχή 5021 13,90%
Εγγεγραμμένοι 36110
Πηγή: [1]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λευκωσίας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 10560 37,53 10
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 7940 28,22 7
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 4885 17,36 5
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 2451 8,71 2
Ενωμένοι Δημοκράτες (ΕΔΗ) 1361 4,87 1
Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 734 2,61 1
Κόμμα Φιλελευθέρων 209 0,74
Σύνολο 28140 100,00 26
Έγκυρα 28140 90,47
Άκυρα 918 2,95
Λευκά 2047 6,58
Ψήφισαν 31105 86,14
Αποχή 5005 13,86
Εγγεγραμμένοι 36110
Πηγή: [2]

Δήμος Αγίου Δομετίου

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Αγίου Δομετίου υποψήφιοι ήταν ο Ανδρέας Χατζηλοΐζου και ο Ανδρέας Κλεάνθους.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Ανδρέας Χατζηλοΐζου.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αγίου Δομετίου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ανδρέας Χατζηλοΐζου 4761 55,54%
Ανδρέας Κλεάνθους 3811 44,46%
Σύνολο 8572 100%
Έγκυρα 8572 93,47%
Άκυρα 110 1,20%
Λευκά 489 5,33%
Ψήφισαν 9171 87,61%
Αποχή 1297 12,39%
Εγγεγραμμένοι 10468
Πηγή: [3]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αγίου Δομετίου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 3141 37,52 4
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 2222 26,54 3
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1866 22,29 3
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 565 6,75 1
Κίνηση Άγιος Δομέτιος 2000 492 5,88 1
Κόμμα Φιλελευθέρων 86 1,03
Σύνολο 8372 100,00 14
Έγκυρα 8372 91,27
Άκυρα 308 3,36
Λευκά 493 5,37
Ψήφισαν 9173 87,63
Αποχή 1295 12,37
Εγγεγραμμένοι 10468
Πηγή: [4]

Δήμος Αγλαντζιάς

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Αγλαντζιάς υποψήφιοι ήταν ο Ανδρέας Πέτρου και η Ελένη Κολιού.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Ανδρέας Πέτρου.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αγλαντζιάς
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ανδρέας Πέτρου 5969 60,64%
Ελένη Κολιού 3875 39,36%
Σύνολο 9844 100%
Έγκυρα 9844 92,97%
Άκυρα 147 1,39%
Λευκά 597 5,64%
Ψήφισαν 10588 90,05%
Αποχή 1170 9,95%
Εγγεγραμμένοι 11758
Πηγή: [5]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αγλαντζιάς
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 3523 35,62 5
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 3353 33,90 5
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1647 16,65 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 674 6,81 1
Κίνηση Δημοτών Αγλαντζιάς 371 3,75 1
Ενωμένοι Δημοκράτες (ΕΔΗ) 323 3,27
Σύνολο 9891 100,00 14
Έγκυρα 9891 93,35
Άκυρα 294 2,77
Λευκά 411 3,88
Ψήφισαν 10596 90,12
Αποχή 10596 9,88
Εγγεγραμμένοι 11758
Πηγή: [6]

Δήμος Έγκωμης

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Έγκωμης υποψήφιοι ήταν ο Ιωάννης Καλλής, ο Νίκος Χατζηχαραλάμπους και η Σοφία Γιωργαλλά.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Ιωάννης Καλλής.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Έγκωμης
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ιωάννης Καλλής 2217 44,71%
Νίκος Χατζηχαραλάμπους 1701 34,32%
Σοφία Γιωργαλλά 1039 20,96%
Σύνολο 4957 100%
Έγκυρα 4957 92,76%
Άκυρα 81 1,52%
Λευκά 306 5,73%
Ψήφισαν 5344 88,67%
Αποχή 683 11,33%
Εγγεγραμμένοι 6027
Πηγή: [7]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Έγκωμης
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 2000 40,51 4
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 1101 22,30 2
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1090 22,08 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 438 8,87 1
Ενωμένοι Δημοκράτες (ΕΔΗ) 201 4,07 1
Κόμμα Φιλελευθέρων 107 2,17
Σύνολο 4937 100,00 10
Έγκυρα 4937 92,37
Άκυρα 171 3,20
Λευκά 237 4,43
Ψήφισαν 5345 88,68
Αποχή 682 11,32
Εγγεγραμμένοι 6027
Πηγή: [8]

Δήμος Ιδαλίου

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Ιδαλίου υποψήφιοι ήταν ο Γιάννης Γρούτας, ο Νικόλαος Νικόλα και ο Σταύρος Ευθυμίου.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Γιάννης Γρούτας.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Ιδαλίου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Γιάννης Γρούτας 1505 48,90%
Νικόλαος Νικόλα 1445 46,95%
Σταύρος Ευθυμίου 128 4,16%
Σύνολο 3078 100%
Έγκυρα 3078 97,07%
Άκυρα 31 0,98%
Λευκά 62 1,96%
Ψήφισαν 3171 94,35%
Αποχή 190 5,65%
Εγγεγραμμένοι 3361
Πηγή: [9]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Ιδαλίου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 3930 36,89 5
Συνασπισμός ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ 3128 29,36 4
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 857 8,04 1
Κίνηση για το Δάλι 331 3,11 1
Σύνολο 10654 100,00 14
Έγκυρα 10654 93,42
Άκυρα 338 2,96
Λευκά 412 3,61
Ψήφισαν 11404 92,46
Αποχή 11404 7,54
Εγγεγραμμένοι 12334
Πηγή: [10]

Δήμος Κυθρέας

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Κυθρέας υποψήφιοι ήταν ο Κώστας Φραγκούδης και ο Λέανδρος Χριστίδης.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Κώστας Φραγκούδης.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Κυθρέας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Κώστας Φραγκούδης 1005 57,93%
Λέανδρος Χριστίδης 730 42,07%
Σύνολο 1735 100%
Έγκυρα 1735 96,93%
Άκυρα 30 1,68%
Λευκά 25 1,40%
Ψήφισαν 1790 79,48%
Αποχή 462 20,52%
Εγγεγραμμένοι 2252
Πηγή: [11]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία

Δεν διεξήχθησαν εκλογές καθώς μόνο ο συνδυασμός ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ-ΕΔΕΚ έθεσε υποψηφιότητα. Ο συνδυασμός αποτελείτο από 8 υποψήφιους, όσες και οι έδρες των δημοτικών συμβούλων. Έτσι, εξελέγησαν και οι 8 υποψήφιοι.[3]

Δήμος Λακατάμιας

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Λακατάμιας υποψήφιοι ήταν ο Χριστάκης Βιολάρης, ο Κώστας Τηλεμάχου και ο Ανδρέας Σάββα.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Χριστάκης Βιολάρης.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λακατάμιας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Χριστάκης Βιολάρης 5197 48,68%
Κώστας Τηλεμάχου 5101 47,78%
Ανδρέας Σάββα 377 3,53%
Σύνολο 10675 100%
Έγκυρα 10675 93,63%
Άκυρα 164 1,44%
Λευκά 562 4,93%
Ψήφισαν 11401 92,44%
Αποχή 933 7,56%
Εγγεγραμμένοι 12334
Πηγή: [12]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λακατάμιας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 3930 36,89 5
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 3128 29,36 4
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 2408 22,60 3
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 857 8,04 1
Ενωμένοι Δημοκράτες (ΕΔΗ) 331 3,11 1
Σύνολο 10654 100,00 14
Έγκυρα 10654 93,42
Άκυρα 338 2,96
Λευκά 412 3,61
Ψήφισαν 11404 92,46
Αποχή 11404 7,54
Εγγεγραμμένοι 12334
Πηγή: [13]

Δήμος Λατσιών

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Λατσιών υποψήφιοι ήταν ο Χριστάκης Χριστοφίδης και ο Ανδρέας Κουκουμάς.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Χριστάκης Χριστοφίδης.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λατσιών
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Χριστάκης Χριστοφίδης 3559 57,51%
Ανδρέας Κουκουμάς 2629 42,49%
Σύνολο 5567 100%
Έγκυρα 6188 94,31%
Άκυρα 81 1,23%
Λευκά 292 4,45%
Ψήφισαν 6561 89,86%
Αποχή 732 10,04%
Εγγεγραμμένοι 7293
Πηγή: [14]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λατσιών
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 2686 43,66 4
Συνασπισμός ΑΚΕΛ - ΕΔΗ 2055 33,40 3
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 852 13,85 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 521 8,47 1
Φ. Μιχαήλ 38 0,62
Σύνολο 6152 100,00 10
Έγκυρα 6152 93,77
Άκυρα 227 3,46
Λευκά 182 2,77
Ψήφισαν 6561 89,96
Αποχή 732 10,04
Εγγεγραμμένοι 7293
Πηγή: [15]

Δήμος Μόρφου

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Μόρφου υποψήφιοι ήταν η Αντιγόνη Παπαδοπούλου και ο Ανδρέας Σιιττής.[1] Δήμαρχος εξελέγη η Αντιγόνη Παπαδοπούλου.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Μόρφου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Αντιγόνη Παπαδοπούλου 3089 83,28%
Ανδρέας Σιιττής 620 16,72%
Σύνολο 3709 100%
Έγκυρα 3709 91,44%
Άκυρα 101 2,49%
Λευκά 246 6,07%
Ψήφισαν 4056 73,61%
Αποχή 1454 26,39%
Εγγεγραμμένοι 5510
Πηγή: [16]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Μόρφου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ-ΕΔΕΚ-ΕΔΗ 3128 82,86 7
Υπερκομματική Κίνηση Μόρφου 647 17,14 1
Σύνολο 3775 100,00 8
Έγκυρα 3775 93,05
Άκυρα 144 3,55
Λευκά 138 3,40
Ψήφισαν 4057 73,63
Αποχή 4057 26,37
Εγγεγραμμένοι 5510
Πηγή: [17]

Δήμος Στροβόλου

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Στροβόλου υποψήφιοι ήταν ο Σάββας Ηλιοφώτου, ο Κυριάκος Κούσιος και ο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Σάββας Ηλιοφώτου.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Στροβόλου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Σάββας Ηλιοφώτου 12368 45,01%
Κυριάκος Κούσιος 11540 41,99%
Ιωσήφ Χατζηιωσήφ 3573 13,00%
Σύνολο 27481 100%
Έγκυρα 27481 91,67%
Άκυρα 535 1,78%
Λευκά 1963 6,55%
Ψήφισαν 29979 89,91%
Αποχή 3366 10,09%
Εγγεγραμμένοι 33345
Πηγή: [18]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Στροβόλου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 10025 36,89 10
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 7164 26,36 7
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 4857 17,87 5
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 2219 8,16 2
Ενωμένοι Δημοκράτες (ΕΔΗ) 1190 4,38 1
Νέα Κίνηση Στροβόλου 680 2,50 1
Σ.Α.Ο.Δ.Ε. 539 1,98
Κόμμα Φιλελευθέρων 327 1,20
Α. Νικολάου 178 0,65
Σύνολο 27179 100,00 26
Έγκυρα 27179 90,65
Άκυρα 980 3,27
Λευκά 1825 6,09
Ψήφισαν 29984 89,92
Αποχή 3361 10,08
Εγγεγραμμένοι 33345
Πηγή: [19]

Επαρχία Λεμεσού

Επεξεργασία

Δήμος Λεμεσού

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Λεμεσού υποψήφιοι ήταν ο Δημήτρης Κοντίδης, o Αντώνης Χατζηπαύλου, o Αντώνης Πρωτοπαπάς και ο Κώστας Αναστασίου.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Αντώνης Χατζηπαύλου.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λεμεσού
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Δημήτρης Κοντίδης 25520 51,20%
Αντώνης Χατζηπαύλου 22904 45,96%
Αντώνης Πρωτοπαπάς 1018 2,04%
Κώστας Αναστασίου 398 0,80%
Σύνολο 49840 100%
Έγκυρα 49840 92,54%
Άκυρα 1013 1,88%
Λευκά 3006 5,58%
Ψήφισαν 53859 91,85%
Αποχή 4779 8,15%
Εγγεγραμμένοι 58638
Πηγή: [20]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λεμεσού
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 17585 35,70 9
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 14806 30,06 8
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 9369 19,02 5
Η Πόλη μας 3027 6,15 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 2760 5,60 1
Ενωμένοι Δημοκράτες (ΕΔΗ) 897 1,82 1
Κόμμα Φιλελευθέρων 465 0,94
Πράσινη Επιλογή 343 0,70
Σύνολο 49252 100,00 26
Έγκυρα 49252 91,45
Άκυρα 1624 3,02
Λευκά 2983 5,54
Ψήφισαν 53859 91,85
Αποχή 4779 8,15
Εγγεγραμμένοι 58638
Πηγή: [21]

Δήμος Αγίου Αθανασίου

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Αγίου Αθανασίου υποψήφιοι ήταν ο Κυριάκος Χατζηττοφής, ο Φειδίας Διαμαντής και ο Μιχαλάκης Αγαθοκλέους.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Κυριάκος Χατζηττοφής.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αγίου Αθανασίου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Κυριάκος Χατζηττοφής 2137 49,36%
Φειδίας Διαμαντής 2058 47,54%
Μιχαλάκης Αγαθοκλέους 134 3,10%
Σύνολο 4329 100%
Έγκυρα 4329 93,48%
Άκυρα 81 1,75%
Λευκά 221 4,77%
Ψήφισαν 4631 92,20%
Αποχή 392 7,80%
Εγγεγραμμένοι 5023
Πηγή: [22]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αγίου Αθανασίου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 1747 40,16 3
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 1652 37,98 3
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 705 16,21 1
Ανεξάρτητος Συνδυασμός Αγίου Αθανασίου 246 5,66 1
Σύνολο 4350 100,00 8
Έγκυρα 4350 93,93
Άκυρα 145 3,13
Λευκά 136 2,94
Ψήφισαν 4631 92,20
Αποχή 392 7,80
Εγγεγραμμένοι 5023
Πηγή: [23]

Δήμος Γερμασόγειας

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Γερμασόγειας υποψήφιοι ήταν ο Πανίκος Λουρουτζιάτης και ο Ευριπίδης Παύλου.[1][2] Δήμαρχος εξελέγη ο Πανίκος Λουρουτζιάτης.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Γερμασόγειας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Πανίκος Λουρουτζιάτης 1518 54,08%
Ευριπίδης Παύλου 1289 45,92%
Σύνολο 2807 100%
Έγκυρα 2807 94,01%
Άκυρα 39 1,31%
Λευκά 140 4,69%
Ψήφισαν 2986 92,62%
Αποχή 238 7,38%
Εγγεγραμμένοι 3224
Πηγή: [24]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Γερμασόγειας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 1170 41,61 3
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 894 31,79 3
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 472 16,79 1
Συνδυασμός Ανεξαρτήτων «Αναγέννηση» 276 9,82 1
Σύνολο 2812 100,00 8
Έγκυρα 2812 94,17
Άκυρα 72 2,41
Λευκά 102 3,42
Ψήφισαν 2986 92,62
Αποχή 238 7,38
Εγγεγραμμένοι 3224
Πηγή: [25]

Δήμος Κάτω Πολεμιδιών

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών υποψήφιοι ήταν ο Κώστας Θωμά και ο Αντώνης Βασιλείου.[1][2] Δήμαρχος εξελέγη ο Κώστας Θωμά.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Κώστας Θωμά 4102 53,92%
Αντώνης Βασιλείου 3506 46,08%
Σύνολο 7608 100%
Έγκυρα 7608 91,04%
Άκυρα 185 2,21%
Λευκά 564 6,75%
Ψήφισαν 8357 93,85%
Αποχή 548 6,15%
Εγγεγραμμένοι 8905
Πηγή: [26]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Συνασπισμός ΑΚΕΛ-ΕΔΗ 3487 45,24 5
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 2318 31,13 4
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1232 14,65 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 722 8,98 1
Κόμμα Φιλελευθέρων 52 0,74
Σύνολο 7811 100,00 12
Έγκυρα 7811 93,46
Άκυρα 263 3,15
Λευκά 284 3,40
Ψήφισαν 8358 93,86
Αποχή 547 6,14
Εγγεγραμμένοι 8905
Πηγή: [27]

Δήμος Μέσα Γειτονιάς

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Μέσα Γειτονιάς υποψήφιοι ήταν ο Στέλιος Μαρκίδης και ο Ανδρέας Μιχαηλίδης.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Στέλιος Μαρκίδης.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Μέσα Γειτονιάς
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Στέλιος Μαρκίδης 3031 55,24%
Ανδρέας Μιχαηλίδης 2456 44,76%
Σύνολο 5487 100%
Έγκυρα 5487 92,08%
Άκυρα 472 7,92%
Λευκά 472 7,92%
Ψήφισαν 5959 93,01%
Αποχή 448 6,99%
Εγγεγραμμένοι 6407
Πηγή: [28]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Μέσα Γειτονιάς
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Συνδυασμός ΑΚΕΛ-ΕΔΗ 2569 43,41 4
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 1657 28,00 3
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1171 19,79 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 494 8,35 1
Κόμμα Φιλελευθέρων 27 0,46
Σύνολο 5918 100,00 10
Έγκυρα 5918 92,47
Άκυρα 214 3,34
Λευκά 268 4,19
Ψήφισαν 6400 92,69
Αποχή 505 7,31
Εγγεγραμμένοι 6905
Πηγή: [29]

Επαρχία Αμμοχώστου

Επεξεργασία

Δήμος Αμμοχώστου

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Αμμοχώστου υποψήφιοι ήταν ο Ανδρέας Πούγιουρος και ο Χρ. Παρασκευόπουλος.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Ανδρέας Πούγιουρος.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αμμοχώστου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ανδρέας Πούγιουρος 16290 88,48%
Χρ. Παρασκευόπουλος 2121 11,52%
Σύνολο 18411 100%
Έγκυρα 18411 92,26%
Άκυρα 389 1,95%
Λευκά 1156 5,79%
Ψήφισαν 19956 80,94%
Αποχή 4700 19,06%
Εγγεγραμμένοι 24656
Πηγή: [30]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αμμοχώστου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ-ΕΔΕΚ-ΕΔΗ 16098 92,37 22
Ανεξάρτητη Κίνηση Ευαγόρας 1329 7,63 2
Σύνολο 17427 100,00 24
Έγκυρα 17427 87,33
Άκυρα 586 2,94
Λευκά 1943 9,74
Ψήφισαν 19956 80,94
Αποχή 4700 19,06
Εγγεγραμμένοι 24656
Πηγή: [31]

Δήμος Αγίας Νάπας

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Αγίας Νάπας εκλέχθηκε δήμαρχος η Βαρβάρα Περικλέους άνευ ανθυποψηφίου.[4][2]

Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αγίας Νάπας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 553 39,78 3
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 227 16,33 2
Πανδημοτική Έπαλξη 1996 226 16,26 1
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 199 14,32 1
Προοδευτική Κίνηση Αγίας Νάπας 186 13,31 1
Σύνολο 1390 100,00 8
Έγκυρα 1390 96,13
Άκυρα 30 2,07
Λευκά 26 1,80
Ψήφισαν 1446 90,15
Αποχή 158 9,85
Εγγεγραμμένοι 1604
Πηγή: [32]

Δήμος Ακανθούς

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Ακανθού εκλέχθηκε δήμαρχος ο Σωτήρης Χάιλος άνευ ανθυποψηφίου.[5][2]

Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία

Δεν διεξήχθησαν εκλογές καθώς υπήρχαν μόνο 8 υποψήφιοι, όσες και οι θέσεις.[5]

Δήμος Δερύνειας

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Δερύνειας υποψήφιοι ήταν η Φλωρεντία Ιωάννου και ο Ανδρέας Σωτηρίου-Σιαπανής.[1] Δήμαρχος εξελέγη η Φλωρεντία Ιωάννου.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Δερύνειας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Φλωρεντία Ιωάννου 1471 51,33%
Ανδρέας Σωτηρίου-Σιαπανής 1395 48,67%
Σύνολο 2866 100%
Έγκυρα 2866 93,63%
Άκυρα 51 1,67%
Λευκά 144 4,70%
Ψήφισαν 3061 91,35%
Αποχή 290 8,65%
Εγγεγραμμένοι 3351
Πηγή: [33]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Δερύνειας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 2030 70,15 6
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 864 29,85 2
Σύνολο 2894 100,00 8
Έγκυρα 2894 94,58
Άκυρα 72 2,35
Λευκά 94 3,07
Ψήφισαν 3060 91,32
Αποχή 291 8,68
Εγγεγραμμένοι 3351
Πηγή: [34]

Δήμος Λευκονοίκου

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Λευκονοίκου εκλέχθηκε δήμαρχος ο Λυκούργος Κάππας άνευ ανθυποψηφίου.[6][2]

Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία

Δεν διεξήχθησαν εκλογές καθώς υπήρχαν μόνο 8 υποψήφιοι, όσες και οι θέσεις.[6]

Δήμος Λύσης

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Λύσης υποψήφιοι ήταν ο Ιωνάς Παπαϊωάννου και ο Ανδρέας Ττοφιάς.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Ιωνάς Παπαϊωάννου.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λύσης
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ιωνάς Παπαϊωάννου 1980 55,34%
Ανδρέας Ττοφιάς 1598 44,66%
Σύνολο 3578 100%
Έγκυρα 3578 97,02%
Άκυρα 36 0,98%
Λευκά 74 2,01%
Ψήφισαν 3688 90,30%
Αποχή 396 9,70%
Εγγεγραμμένοι 4084
Πηγή: [35]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία

Δεν διεξήχθησαν εκλογές καθώς υπήρχαν μόνο 8 υποψήφιοι, όσες και οι θέσεις.[7]

Δήμος Παραλιμνίου

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Παραλιμνίου εκλέχθηκε δήμαρχος ο Νίκος Βλίττη άνευ ανθυποψηφίου.[8][2]

Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Παραλιμνίου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 2873 58,23 5
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1476 29,91 2
Συνδυασμός ΑΚΕΛ-ΕΔΕΚ 585 11,86 1
Σύνολο 4934 100,00 8
Έγκυρα 4934 96,73
Άκυρα 104 2,04
Λευκά 63 1,24
Ψήφισαν 5101 93,79
Αποχή 338 6,21
Εγγεγραμμένοι 5439
Πηγή: [36]

Επαρχία Λάρνακας

Επεξεργασία

Δήμος Λάρνακας

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Λάρνακας υποψήφιοι ήταν ο Γεώργιος Λυκούργος και ο Χριστόφορος Χριστοφίδης.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Γεώργιος Λυκούργος.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λάρνακας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Γεώργιος Λυκούργος 12720 51,87%
Χριστόφορος Χριστοφίδης 11805 48,13%
Σύνολο 24525 100%
Έγκυρα 24525 91,89%
Άκυρα 557 2,09%
Λευκά 1607 6,02%
Ψήφισαν 26689 89,89%
Αποχή 3002 10,11%
Εγγεγραμμένοι 29691
Πηγή: [37]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λάρνακας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 9379 37,76 10
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 9323 37,54 10
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 3867 15,57 4
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 1555 6,26 2
Ενωμένοι Δημοκράτες (ΕΔΗ) 540 2,17
Κόμμα Φιλελευθέρων 174 0,70
Σύνολο 24838 100,00 26
Έγκυρα 24838 93,03
Άκυρα 698 2,61
Λευκά 1162 4,35
Ψήφισαν 26698 89,92
Αποχή 26698 10,08
Εγγεγραμμένοι 29691
Πηγή: [38]

Δήμος Αθηένου

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Αθηένου υποψήφιοι ήταν ο Παναγιώτης Κουμή, ο Κώστας Σάκκαλλου και ο Σταύρος Μεστάνας.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Παναγιώτης Κουμή.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αθηένου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Παναγιώτης Κουμή 1376 50,66%
Κώστας Σάκκαλλου 1320 48,60%
Σταύρος Μεστάνας 20 0,74%
Σύνολο 2716 100%
Έγκυρα 2716 97,03%
Άκυρα 14 0,50%
Λευκά 69 2,47%
Ψήφισαν 2799 93,18%
Αποχή 205 6,82%
Εγγεγραμμένοι 3004
Πηγή: [39]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αθηένου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 1011 36,95 3
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 877 32,05 2
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 554 20,25 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 294 10,75 1
Σύνολο 2736 100,00 8
Έγκυρα 2736 97,64
Άκυρα 41 1,46
Λευκά 25 0,89
Ψήφισαν 2802 93,28
Αποχή 202 6,72
Εγγεγραμμένοι 3004
Πηγή: [40]

Δήμος Αραδίππου

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Αραδίππου υποψήφιος ήταν ο Ανδρέας Τράττου και ο Χριστάκης Λιπέρης.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Ανδρέας Τράττου.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αραδίππου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ανδρέας Τράττου 2218 50,39%
Χριστάκης Λιπέρης 2184 49,61%
Σύνολο 4402 100%
Έγκυρα 4402 97,32%
Άκυρα 31 0,69%
Λευκά 90 1,99%
Ψήφισαν 4523 94,70%
Αποχή 253 5,30%
Εγγεγραμμένοι 4776
Πηγή: [41]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αραδίππου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 1772 40,13 3
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 1731 39,20 3
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 500 11,32 1
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 413 9,35 1
Σύνολο 4416 100,00 8
Έγκυρα 4416 97,63
Άκυρα 67 1,48
Λευκά 40 0,88
Ψήφισαν 4523 94,70
Αποχή 253 5,30
Εγγεγραμμένοι 4776
Πηγή: [42]

Δήμος Πάνω Λευκάρων

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Πάνω Λευκάρων εκλέχθηκε δήμαρχος ο Σοφοκλής Σοφοκλέους άνευ ανθυποψηφίου.[9][2]

Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Πάνω Λευκάρων
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 188 27,45 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 187 27,30 2
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 165 24,09 2
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 145 21,17 2
Σύνολο 685 100,00 8
Έγκυρα 685 98,70
Άκυρα 6 0,86
Λευκά 3 0,43
Ψήφισαν 694 76,26
Αποχή 694 23,74
Εγγεγραμμένοι 910
Πηγή: [43]

Επαρχία Πάφου

Επεξεργασία

Δήμος Πάφου

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Πάφου υποψήφιοι ήταν ο Φειδίας Σαρίκας, ο Θεόδωρος Αριστοδήμου, ο Σίμος Τσέλεπος, ο Ανδρέας Αταλιώτης, ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης, ο Φίλιππος Κρητιώτης και ο Ανδρέας Ευστρατίου. Δήμαρχος εξελέγη ο Φειδίας Σαρίκας.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Πάφου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Φειδίας Σαρίκας 4104 38,58%
Θεόδωρος Αριστοδήμου 2984 28,05%
Σίμος Τσέλεπος 1735 16,31%
Ανδρέας Αταλιώτης 728 6,84%
Ανδρέας Κωνσταντινίδης 517 4,86%
Φίλιππος Κρητιώτης 476 4,47%
Ανδρέας Ευστρατίου 94 0,88%
Σύνολο 10638 100%
Έγκυρα 10638 94,74%
Άκυρα 226 2,01%
Λευκά 365 3,25%
Ψήφισαν 11229 89,72%
Αποχή 1287 10,28%
Εγγεγραμμένοι 12516
Πηγή: [44]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Πάφου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 2685 25,48 4
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 2604 24,71 3
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 2335 22,16 3
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 1687 16,01 2
Νέο Όραμα 480 4,55 1
Ανεξάρτητη Επιλογή 419 3,98 1
Κ.Κ. Αναψυχής Τ.Κ. 329 3,12
Σύνολο 10539 100,00 14
Έγκυρα 10539 93,86
Άκυρα 352 3,13
Λευκά 338 3,01
Ψήφισαν 11229 89,72
Αποχή 1287 10,28
Εγγεγραμμένοι 12516
Πηγή: [45]

Δήμος Γεροσκήπου

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Γεροσκήπου υποψήφιοι ήταν ο Μενέλαος Χριστοδούλου, ο Παναγιώτης Σεκκές, ο Σόλων Μάρκου και ο Αντώνης Τσαδιώτης.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Μενέλαος Χριστοδούλου.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Γεροσκήπου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Μενέλαος Χριστοδούλου 1056 46,13%
Παναγιώτης Σεκκές 794 34,69%
Σόλων Μάρκου 250 10,92%
Αντώνης Τσαδιώτης 189 8,26%
Σύνολο 2289 100%
Έγκυρα 2289 92,60%
Άκυρα 55 2,22%
Λευκά 128 5,18%
Ψήφισαν 2472 91,29%
Αποχή 236 8,71%
Εγγεγραμμένοι 2708
Πηγή: [46]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Γεροσκήπου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 672 28,55 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 540 22,94 2
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 481 20,43 2
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 328 13,93 1
Συνδυασμός Ανεξαρτήτων Πρόοδος 248 10,54 1
Αδέσμευτη Προοδευτική Κίνηση 85 3,61
Σύνολο 2354 100,00 8
Έγκυρα 2354 95,23
Άκυρα 68 2,75
Λευκά 50 2,02
Ψήφισαν 2472 91,29
Αποχή 236 8,71
Εγγεγραμμένοι 2708
Πηγή: [47]

Δήμος Πέγειας

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Πέγειας υποψήφιοι ήταν ο Δημήτρης Καππετζής και ο Ανδρέας Σοφοκλέους.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Δημήτρης Καππετζής.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Πέγειας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Δημήτρης Καππετζής 512 53,17%
Ανδρέας Σοφοκλέους 451 46,83%
Σύνολο 963 100%
Έγκυρα 963 95,25%
Άκυρα 14 1,38%
Λευκά 34 3,36%
Ψήφισαν 1011 91,66%
Αποχή 92 8,34%
Εγγεγραμμένοι 1103
Πηγή: [48]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Πέγειας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 356 36,18 3
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 293 29,78 2
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 222 22,56 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 113 11,48 1
Σύνολο 984 100,00 8
Έγκυρα 984 97,33
Άκυρα 14 1,38
Λευκά 13 1,29
Ψήφισαν 1011 91,66
Αποχή 92 8,34
Εγγεγραμμένοι 1103
Πηγή: [49]

Δήμος Πόλης Χρυσοχούς

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς υποψήφιοι ήταν ο Μιχάλης Κόρακας, ο Ανδρέας Καλλασίδης, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο Χριστόδουλος Βασιλείου και ο Μιχαήλ Φιλίππου.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Μιχάλης Κόρακας.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Μιχάλης Κόρακας 369 38,44%
Ανδρέας Καλλασίδης 347 36,15%
Δημήτρης Παπαδόπουλος 149 15,52%
Χριστόδουλος Βασιλείου 73 7,60%
Μιχαήλ Φιλίππου 22 2,29%
Σύνολο 960 100%
Έγκυρα 960 95,81%
Άκυρα 26 2,59%
Λευκά 16 1,60%
Ψήφισαν 1002 89,07%
Αποχή 123 10,93%
Εγγεγραμμένοι 1125
Πηγή: [50]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 371 38,33 3
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 225 23,24 2
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 212 21,90 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 121 12,50 1
Αν. Φιλίππου 35 3,62
Χρ. Ψαρ/λος 4 0,41
Σύνολο 968 100,00 8
Έγκυρα 968 96,61
Άκυρα 28 2,79
Λευκά 6 0,60
Ψήφισαν 1002 89,07
Αποχή 123 10,93
Εγγεγραμμένοι 1125
Πηγή: [51]

Επαρχία Κερύνειας

Επεξεργασία

Δήμος Κερύνειας

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Κερύνειας εκλέχθηκε δήμαρχος η Έλλη Λεπτού άνευ ανθυποψηφίου.[10][2]

Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία

Δεν διεξήχθησαν εκλογές καθώς υπήρχαν μόνο 8 υποψήφιοι, όσες και οι θέσεις.[10]

Δήμος Καραβά

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Καραβά υποψήφιοι ήταν ο Παναγιώτης Τσέντας, ο Στέλιος Παναγίδης και ο Δημήτρης Κοζάκος.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Παναγιώτης Τσέντας.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Καραβά
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Παναγιώτης Τσέντας 612 41,75%
Στέλιος Παναγίδης 512 34,92%
Δημήτρης Κοζάκος 342 23,33%
Σύνολο 1466 100%
Έγκυρα 1466 96,16%
Άκυρα 26 1,71%
Λευκά 32 2,10%
Ψήφισαν 1524 83,60%
Αποχή 299 16,40%
Εγγεγραμμένοι 1823
Πηγή: [52]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία

Δεν διεξήχθησαν εκλογές καθώς υπήρχαν μόνο 8 υποψήφιοι, όσες και οι θέσεις.[11]

Δήμος Λαπήθου

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Λαπήθου εκλέχθηκε δήμαρχος ο Νίκος Ευαγγέλου άνευ ανθυποψηφίου.[12][2]

Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία

Δεν διεξήχθησαν εκλογές καθώς υπήρχαν μόνο 8 υποψήφιοι, όσες και οι θέσεις.[12]

Παραπομπές

Επεξεργασία
 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 «Αποτελέσματα εκλογών 1996». Ένωση Δήμων Κύπρου. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 30 Μαΐου 2020. Ανακτήθηκε στις 30 Μαΐου 2020. 
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31 2,32 2,33 2,34 2,35 2,36 «Δημοτικές εκλογές». www.polignosi.com. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 23 Μαΐου 2020. Ανακτήθηκε στις 23 Μαΐου 2020. 
 3. «Αποτελέσματα εκλογών 1996 - Δήμος Κυθρέας». Ένωση Δήμων Κύπρου. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 30 Μαΐου 2020. Ανακτήθηκε στις 30 Μαΐου 2020. 
 4. «Αποτελέσματα εκλογών 1996 - Δήμος Αγίας Νάπας». Ένωση Δήμων Κύπρου. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 30 Μαΐου 2020. Ανακτήθηκε στις 30 Μαΐου 2020. 
 5. 5,0 5,1 «Αποτελέσματα εκλογών 1996 - Δήμος Ακανθούς». Ένωση Δήμων Κύπρου. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 30 Μαΐου 2020. Ανακτήθηκε στις 30 Μαΐου 2020. 
 6. 6,0 6,1 «Αποτελέσματα εκλογών 1996 - Δήμος Λευκονοίκου». Ένωση Δήμων Κύπρου. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 30 Μαΐου 2020. Ανακτήθηκε στις 30 Μαΐου 2020. 
 7. «Αποτελέσματα εκλογών 1996 - Δήμος Λύσης». Ένωση Δήμων Κύπρου. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 30 Μαΐου 2020. Ανακτήθηκε στις 30 Μαΐου 2020. 
 8. «Αποτελέσματα εκλογών 1996 - Δήμος Παραλιμνίου». Ένωση Δήμων Κύπρου. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 30 Μαΐου 2020. Ανακτήθηκε στις 30 Μαΐου 2020. 
 9. «Αποτελέσματα εκλογών 1996 - Δήμος Πάνω Λευκάρων». Ένωση Δήμων Κύπρου. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 30 Μαΐου 2020. Ανακτήθηκε στις 30 Μαΐου 2020. 
 10. 10,0 10,1 «Αποτελέσματα εκλογών 1996 - Δήμος Κερύνειας». Ένωση Δήμων Κύπρου. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 30 Μαΐου 2020. Ανακτήθηκε στις 30 Μαΐου 2020. 
 11. «Αποτελέσματα εκλογών 1996 - Δήμος Καραβά». Ένωση Δήμων Κύπρου. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 30 Μαΐου 2020. Ανακτήθηκε στις 30 Μαΐου 2020. 
 12. 12,0 12,1 «Αποτελέσματα εκλογών 1996 - Δήμος Λαπήθου». Ένωση Δήμων Κύπρου. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 30 Μαΐου 2020. Ανακτήθηκε στις 30 Μαΐου 2020.