Δημοτικές εκλογές Κύπρου 2001

Οι Δημοτικές εκλογές Κύπρου 2001 ήταν οι τέταρτες Δημοτικές εκλογές της Κύπρου. Διεξήχθησαν στις 16 Δεκεμβρίου 2001 για την εκλογή δημάρχων και δημοτικών συμβουλίων των Δήμων της Κυπριακής Δημοκρατίας.[1][2] Οι εκλογές διεξήχθησαν με βάση τον περί Δήμων Νόμο αρ. 111 του 1985.[1]

Εκλογικό σύστημα Επεξεργασία

Κάθε ψηφοφόρος είχε το δικαίωμα να ψηφίσει δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους σε ξεχωριστές ψηφοφορίες.[1] Η ψηφοφορία για την εκλογή δημάρχων έγινε με το σύστημα της απλής πλειοψηφίας (όποιος υποψήφιος συγκέντρωνε τους περισσότερους ψήφους εκλεγόταν δήμαρχος).[1] Η ψηφοφορία για την εκλογή δημοτικών συμβούλων έγινε με το σύστημα της απλής αναλογικής.[1] Για κάθε δήμο εκλεγόταν αριθμός δημοτικών συμβούλων σε αναλογία με τον πληθυσμό του.[1] Κάθε ψηφοφόρος επέλεγε είτε ένα κομματικό συνδυασμό είτε έναν ανεξάρτητο υποψήφιο. Αν επέλεγε κομματικό συνδυασμό, μπορούσε να ψηφίσει επιπρόσθετα δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού αυτού. Για κάθε δήμο οι σταυροί προτίμησης που εδικαιούτο κάθε ψηφοφόρος ήταν διαφορετικός:[1]

Τις 33 θέσεις δημάρχων διεκδίκησαν 82 υποψήφιοι.[1] Τις 386 θέσεις των δημοτικών συμβούλων διεκδίκησαν 1686 υποψήφιοι.[1] Το σύνολο των ψηφοφόρων και στους 33 δήμους ήταν 354159.[1][2] Συνολικά ψήφισαν 290923 για δημάρχους και 307326 για δημοτικούς συμβούλους.[1] Οι εκτοπισμένοι ψηφοφόροι ψήφισαν στους δήμους που είχαν τη διαμονή τους ενώ είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν και για το δήμο καταγωγής τους σε περίπτωση που η νέα διαμονή τους βρίσκεται σε άλλο δήμο. Στις εκλογές του 2001 αυτό ίσχυσε για τους εκτοπισμένους των κατεχομένων δήμων αλλά και του Δήμου Λευκωσίας, του Δήμου Αγίου Δομετίου και του Δήμου Δερύνειας, των οποίων μέρος είναι κατεχόμενο.[1]

Η ψηφοφορία ήταν υποχρεωτική.[1]

Αποτελέσματα Επεξεργασία

Επαρχία Λευκωσίας Επεξεργασία

Δήμος Λευκωσίας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Λευκωσίας υποψήφιοι ήταν ο Μιχαλάκης Ζαμπέλας, ο Κύπρος Χρυσοστομίδης και ο Σταύρος Γρηγοριάδης.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Μιχαλάκης Ζαμπέλας.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λευκωσίας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Μιχαλάκης Ζαμπέλας 15298 50,09%
Κύπρος Χρυσοστομίδης 14821 48,52%
Σταύρος Γρηγοριάδης 425 1,39%
Σύνολο 30544 100%
Έγκυρα 30544 93,10%
Άκυρα 623 1,90%
Λευκά 1641 5,00%
Ψήφισαν 32808 83,01%
Αποχή 6716 16,99%
Εγγεγραμμένοι 39524
Πηγή: [1]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λευκωσίας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 11583 38,91 10
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 8694 29,20 8
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 5131 17,23 5
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 1662 5,58 1
Ενωμένοι Δημοκράτες (ΕΔΗ) 1094 3,67 1
Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 760 2,55 1
Νέοι Ορίζοντες 452 1,52
Νεόφυτος Κωνσταντίνου 395 1,33
Σύνολο 29771 100,00 26
Έγκυρα 29771 90,75
Άκυρα 1048 3,19
Λευκά 1988 6,06
Ψήφισαν 32807 83,01
Αποχή 6717 16,99
Εγγεγραμμένοι 39524
Πηγή: [2]

Δήμος Αγίου Δομετίου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Αγίου Δομετίου υποψήφιοι ήταν ο Ανδρέας Χατζηλοΐζου, o Ανδρέας Καττής, o Μιχαλάκης Κωνσταντινίδης και ο Χάρης Αργυρού.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Ανδρέας Κλεάνθους.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αγίου Δομετίου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ανδρέας Χατζηλοΐζου 5266 59,68%
Ανδρέας Καττής 1550 17,57%
Μιχαλάκης Κωνσταντινίδης 1175 13,32%
Χάρης Αργυρού 832 9,43%
Σύνολο 8823 100%
Έγκυρα 8823 91,07%
Άκυρα 246 2,54%
Λευκά 619 6,39%
Ψήφισαν 9688 84,17%
Αποχή 1822 15,83%
Εγγεγραμμένοι 11510
Πηγή: [3]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αγίου Δομετίου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 3004 34,37 5
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 2119 24,24 3
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1879 21,50 3
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 618 7,07 1
Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 363 4,15 1
Κίνηση Πολιτών Αγίου Δομετίου 345 3,95 1
Νέοι Ορίζοντες 246 2,81
Ανεξάρτητοι Αγίου Δομετίου 2006 166 1,90
Σύνολο 8740 100,00 14
Έγκυρα 8740 90,25
Άκυρα 362 3,74
Λευκά 582 6,01
Ψήφισαν 9684 84,14
Αποχή 1826 15,86
Εγγεγραμμένοι 11510
Πηγή: [4]

Δήμος Αγλαντζιάς Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Αγλαντζιάς υποψήφιοι ήταν ο Ανδρέας Πέτρου και ο Χριστάκης Καραγιώργης.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Ανδρέας Πέτρου.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αγλαντζιάς
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ανδρέας Πέτρου 7071 68,07%
Χριστάκης Καραγιώργης 3317 31,93%
Σύνολο 10388 100%
Έγκυρα 10388 89,41%
Άκυρα 268 2,31%
Λευκά 970 8,35%
Ψήφισαν 11626 86,16%
Αποχή 1866 13,84%
Εγγεγραμμένοι 13484
Πηγή: [5]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αγλαντζιάς
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 3808 35,75 5
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 3357 35,51 5
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1846 17,33 3
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 996 9,35 1
Νέοι Ορίζοντες 305 2,86
Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 201 1,89
Κίνηση Πολιτών «Η Αγλαντζιά» 140 1,31
Σύνολο 10653 100,00 14
Έγκυρα 10653 91,70
Άκυρα 367 3,16
Λευκά 605 5,21
Ψήφισαν 11617 86,15
Αποχή 1867 13,85
Εγγεγραμμένοι 13484
Πηγή: [6]

Δήμος Έγκωμης Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Έγκωμης υποψήφιοι ήταν ο Νίκος Παυλίδης, ο Αιμίλιος Μίτσιγγας και ο Ιωάννης Καλλής.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Νίκος Παυλίδης.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Έγκωμης
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Νίκος Παυλίδης 2714 45,78%
Αιμίλιος Μίτσιγγας 1610 27,15%
Ιωάννης Καλλής 1605 27,07%
Σύνολο 5929 100%
Έγκυρα 5929 94,40%
Άκυρα 100 1,59%
Λευκά 252 4,01%
Ψήφισαν 6281 85,99%
Αποχή 1026 14,01%
Εγγεγραμμένοι 7304
Πηγή: [7]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Έγκωμης
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 2484 43,30 5
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1300 22,66 2
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 1188 20,71 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 378 6,59 1
Κίνηση Πολιτών «Η Έγκωμη» 142 2,48
Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 126 2,20
Νέοι Ορίζοντες 119 2,20
Σύνολο 5737 100,00 10
Έγκυρα 5737 91,35
Άκυρα 205 3,26
Λευκά 338 5,38
Ψήφισαν 6280 85,98
Αποχή 1024 14,02
Εγγεγραμμένοι 7304
Πηγή: [8]

Δήμος Ιδαλίου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Ιδαλίου υποψήφιοι ήταν ο Νικόλαος Νικολάου, ο Ανδρέας Βασιλείου και ο Θεοφάνης Λαγός.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Νικόλαος Νικολάου.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Ιδαλίου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Νικόλαος Νικολάου 2048 54,85%
Ανδρέας Βασιλείου 1580 42,31%
Θεοφάνης Λαγός 106 2,84%
Σύνολο 3734 100%
Έγκυρα 3734 96,09%
Άκυρα 36 0,93%
Λευκά 116 2,99%
Ψήφισαν 3886 94,14%
Αποχή 242 5,86%
Εγγεγραμμένοι 4128
Πηγή: [9]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Ιδαλίου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 1301 35,21 3
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 1273 34,45 3
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 380 10,28 1
Ενωμένοι Δημοκράτες (ΕΔΗ) 310 8,39 1
Νέα Φωνή Ιδαλίου 246 6,66
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 167 4,52
Νέοι Ορίζοντες 18 0,49
Σύνολο 3695 100,00 8
Έγκυρα 3695 95,06
Άκυρα 88 2,26
Λευκά 104 2,68
Ψήφισαν 3887 94,16
Αποχή 241 5,84
Εγγεγραμμένοι 4128
Πηγή: [10]

Δήμος Κυθρέας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Κυθρέας υποψήφιοι ήταν ο Μιχαλάκης Σάββα και ο Κυριάκος Έλληνας.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Μιχαλάκης Σάββα.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Κυθρέας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Μιχαλάκης Σάββα 1199 63,37%
Κυριάκος Έλληνας 693 36,63%
Σύνολο 1892 100%
Έγκυρα 1892 94,08%
Άκυρα 27 1,34%
Λευκά 92 4,57%
Ψήφισαν 2011 80,06%
Αποχή 501 19,94%
Εγγεγραμμένοι 2512
Πηγή: [11]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Κυθρέας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 774 40,67 3
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 709 37,26 3
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 374 19,65 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 46 2,42
Σύνολο 1906 100,00 8
Έγκυρα 1903 94,58
Άκυρα 51 2,53
Λευκά 58 2,88
Ψήφισαν 2012 80,10
Αποχή 500 19,90
Εγγεγραμμένοι 2512
Πηγή: [12]

Δήμος Λακατάμιας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Λακατάμιας υποψήφιοι ήταν ο Χριστάκης Βιολάρης και ο Νίκος Σπανός.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Χριστάκης Βιολάρης.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λακατάμιας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Χριστάκης Βιολάρης 7166 60,32%
Νίκος Σπανός 4717 39,68%
Σύνολο 11880 100%
Έγκυρα 11880 87,92%
Άκυρα 360 2,66%
Λευκά 1273 9,42%
Ψήφισαν 13513 89,54%
Αποχή 1578 10,46%
Εγγεγραμμένοι 15091
Πηγή: [13]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λακατάμιας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 4723 37,99 5
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 3787 30,46 4
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 2043 16,43 3
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 875 7,04 1
Ενωμένοι Δημοκράτες (ΕΔΗ) 352 2,83 1
Νέοι Ορίζοντες 331 2,66
Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 235 1,89 1
Ανδρέας Ζαβρού 86 0,69
Σύνολο 12432 100,00 14
Έγκυρα 12432 91,98
Άκυρα 499 3,69
Λευκά 585 4,33
Ψήφισαν 13516 89,56
Αποχή 1575 10,44
Εγγεγραμμένοι 15091
Πηγή: [14]

Δήμος Λατσιών Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Λατσιών υποψήφιοι ήταν ο Κωστής Ευσταθίου, ο Ανδρέας Γρηγορίου και ο Σταύρος Βασιλείου.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Χριστάκης Χριστοφίδης.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λατσιών
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Κωστής Ευσταθίου 2421 36,93%
Ανδρέας Γρηγορίου 2310 35,23%
Σταύρος Βασιλείου 1825 27,84%
Σύνολο 6556 100%
Έγκυρα 6556 90,62%
Άκυρα 177 2,45%
Λευκά 502 6,94%
Ψήφισαν 7235 89,28%
Αποχή 869 10,72%
Εγγεγραμμένοι 8104
Πηγή: [15]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λατσιών
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 2854 42,94 3
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 2103 31,64 3
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 908 13,66 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 782 11,76 2
Σύνολο 6647 100,00 10
Έγκυρα 6647 91,87
Άκυρα 281 3,88
Λευκά 307 4,24
Ψήφισαν 7235 89,28
Αποχή 869 10,72
Εγγεγραμμένοι 8104
Πηγή: [16]

Δήμος Μόρφου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Μόρφου υποψήφιοι ήταν ο Χαράλαμπος Πίττας και ο Ανδρέας Μαϊφόσιης.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Χαράλαμπος Πίττας.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Μόρφου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Χαράλαμπος Πίττας 2792 67,75%
Ανδρέας Μαϊφόσιης 1329 32,25%
Σύνολο 4121 100%
Έγκυρα 4121 90,97%
Άκυρα 104 2,30%
Λευκά 305 6,73%
Ψήφισαν 4530 74,45%
Αποχή 1555 25,55%
Εγγεγραμμένοι 6085
Πηγή: [17]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Μόρφου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 1291 31,02 3
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1201 28,86 3
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 876 21,05 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 794 19,08 2
Σύνολο 4162 100,00 10
Έγκυρα 4162 91,88
Άκυρα 171 3,77
Λευκά 197 4,35
Ψήφισαν 4530 74,45
Αποχή 1555 25,55
Εγγεγραμμένοι 6085
Πηγή: [18]

Δήμος Στροβόλου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Στροβόλου υποψήφιοι ήταν ο Σάββας Ηλιοφώτου και ο Αντρέας Μαϊμάρης.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Σάββας Ηλιοφώτου.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Στροβόλου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Σάββας Ηλιοφώτου 18237 61,25%
Αντρέας Μαϊμάρης 11537 38,75%
Σύνολο 29774 100%
Έγκυρα 29774 89,06%
Άκυρα 854 2,55%
Λευκά 2804 8,39%
Ψήφισαν 33432 87,20%
Αποχή 4908 12,80%
Εγγεγραμμένοι 38340
Πηγή: [19]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Στροβόλου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 11687 38,74 10
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 7837 25,98 7
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 5571 18,47 5
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 2477 8,21 2
Νέοι Ορίζοντες 1001 3,32 1
Ενωμένοι Δημοκράτες (ΕΔΗ) 946 3,14 1
Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 646 2,14
Σύνολο 30165 100,00 26
Έγκυρα 30165 90,22
Άκυρα 1278 3,82
Λευκά 1993 5,96
Ψήφισαν 33436 87,21
Αποχή 4904 12,79
Εγγεγραμμένοι 38340
Πηγή: [20]

Επαρχία Λεμεσού Επεξεργασία

Δήμος Λεμεσού Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Λεμεσού υποψήφιοι ήταν ο Δημήτρης Κοντίδης, o Γεώργιος Μικελλίδης, o Ευθύμιος Ευθυμίου και ο Ιωάννης Χατζησταύρου.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Αντώνης Χατζηπαύλου.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λεμεσού
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Δημήτρης Κοντίδης 30727 60,11%
Γεώργιος Μικελλίδης 14083 27,55%
Ευθύμιος Ευθυμίου 5604 10,96%
Ιωάννης Χατζησταύρου 707 1,38%
Σύνολο 51121 100%
Έγκυρα 51121 90,51%
Άκυρα 1434 2,54%
Λευκά 3926 6,95%
Ψήφισαν 56481 89,40%
Αποχή 6696 10,60%
Εγγεγραμμένοι 63177
Πηγή: [21]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λεμεσού
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 17661 35,02 9
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 16838 33,39 9
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 8900 17,65 5
Η Πόλη μας 3020 5,99 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 2812 5,58 1
Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 734 1,46
Νέοι Ορίζοντες 464 0,92
Σύνολο 50429 100,00 26
Έγκυρα 50429 89,29
Άκυρα 2022 3,58
Λευκά 4029 7,13
Ψήφισαν 56480 89,40
Αποχή 6697 10,60
Εγγεγραμμένοι 63177
Πηγή: [22]

Δήμος Αγίου Αθανασίου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Αγίου Αθανασίου υποψήφιοι ήταν ο Κυριάκος Χατζηττοφής και ο Νίκος Παπαγρηγορίου.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Κυριάκος Χατζηττοφής.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αγίου Αθανασίου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Κυριάκος Χατζηττοφής 3109 66,85%
Νίκος Παπαγρηγορίου 1542 33,15%
Σύνολο 4651 100%
Έγκυρα 4651 89,12%
Άκυρα 127 2,43%
Λευκά 441 8,45%
Ψήφισαν 5219 91,16%
Αποχή 506 8,84%
Εγγεγραμμένοι 5725
Πηγή: [23]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αγίου Αθανασίου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 1927 39,67 3
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 1021 21,02 2
Συνδυασμός Ανεξάρτητων Λινόπετρας Αγίου Αθανασίου 853 17,56 1
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 610 12,56 1
Συνασπισμός ΕΔΕΚ-ΕΔΗ 415 8,54 1
Νέοι Ορίζοντες 31 0,64
Σύνολο 4857 100,00 8
Έγκυρα 4857 93,05
Άκυρα 191 3,66
Λευκά 172 3,30
Ψήφισαν 5220 91,18
Αποχή 505 8,82
Εγγεγραμμένοι 5725
Πηγή: [24]

Δήμος Γερμασόγειας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Γερμασόγειας υποψήφιοι ήταν ο Πανίκος Λουρουτζιάτης και ο Γεώργιος Τσάνος.[1][2] Δήμαρχος εξελέγη ο Πανίκος Λουρουτζιάτης.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Γερμασόγειας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Πανίκος Λουρουτζιάτης 2413 72,70%
Γεώργιος Τσάνος 906 27,30%
Σύνολο 3319 100%
Έγκυρα 3319 85,54%
Άκυρα 96 2,47%
Λευκά 465 11,87%
Ψήφισαν 3880 91,12%
Αποχή 378 8,88%
Εγγεγραμμένοι 4258
Πηγή: [25]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Γερμασόγειας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 1361 37,44 3
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 656 18,05 1
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 556 15,30 1
Συνδυασμός Ανεξαρτήτων «Λαϊκές Οργανώσεις Γερμασόγειας» 485 13,34 1
Συνδυασμός Ανεξαρτήτων «Αναγέννηση» 289 7,95 1
Συνδυασμός Ανεξαρτήτων «Ανεξάρτητη Κίνηση Δημοτών» 288 7,92 1
Σύνολο 3635 100,00 8
Έγκυρα 3635 93,69
Άκυρα 106 2,73
Λευκά 139 3,58
Ψήφισαν 3880 91,12
Αποχή 378 8,88
Εγγεγραμμένοι 4258
Πηγή: [26]

Δήμος Κάτω Πολεμιδιών Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών υποψήφιοι ήταν ο Γιώργος Γεωργίου και ο Ανδρέας Καρλεττίδης.[1][2] Δήμαρχος εξελέγη ο Γιώργος Γεωργίου.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Γιώργος Γεωργίου 5393 63,87%
Ανδρέας Καρλεττίδης 3051 36,13%
Σύνολο 8444 100%
Έγκυρα 8444 86,29%
Άκυρα 290 2,96%
Λευκά 1052 10,75%
Ψήφισαν 9786 92,36%
Αποχή 809 7,64%
Εγγεγραμμένοι 10595
Πηγή: [27]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 3809 42,76 5
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 2985 33,51 4
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1359 15,26 2
Συνασπισμός ΕΔΕΚ-ΕΔΗ 692 7,77 1
Νέοι Ορίζοντες 62 0,70
Σύνολο 8907 100,00 12
Έγκυρα 8907 90,98
Άκυρα 406 4,15
Λευκά 477 4,87
Ψήφισαν 9790 92,40
Αποχή 805 7,60
Εγγεγραμμένοι 10595
Πηγή: [28]

Δήμος Μέσα Γειτονιάς Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Μέσα Γειτονιάς υποψήφιοι ήταν ο Χρίστος Μέσης και ο Στέλιος Μαρκίδης.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Χρίστος Μέσης.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Μέσα Γειτονιάς
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Χρίστος Μέσης 3563 54,56%
Στέλιος Μαρκίδης 2967 45,44%
Σύνολο 6530 100%
Έγκυρα 6530 90,11%
Άκυρα 161 2,22%
Λευκά 556 7,67%
Ψήφισαν 7247 90,76%
Αποχή 738 9,24%
Εγγεγραμμένοι 7985
Πηγή: [29]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Μέσα Γειτονιάς
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 2562 38,32 4
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 2120 31,71 3
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1429 21,37 2
Συνασπισμός ΕΔΕΚ-ΕΔΗ 519 7,76 1
Νέοι Ορίζοντες 56 0,84
Σύνολο 6686 100,00 10
Έγκυρα 6686 92,25
Άκυρα 237 3,27
Λευκά 325 4,48
Ψήφισαν 7248 90,77
Αποχή 737 9,23
Εγγεγραμμένοι 7985
Πηγή: [30]

Επαρχία Αμμοχώστου Επεξεργασία

Δήμος Αμμοχώστου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Αμμοχώστου υποψήφιοι ήταν ο Κυριάκος Καζαμίας και η Σοφία Ιωάννου Φοιτίδου.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Κυριάκος Καζαμίας.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αμμοχώστου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Κυριάκος Καζαμίας 12296 59,41%
Σοφία Ιωάννου Φοιτίδου 8402 40,59%
Σύνολο 20698 100%
Έγκυρα 20698 91,77%
Άκυρα 399 1,77%
Λευκά 1456 6,46%
Ψήφισαν 22553 81,94%
Αποχή 4970 18,06%
Εγγεγραμμένοι 27523
Πηγή: [31]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αμμοχώστου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 9026 43,64 11
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 8523 41,21 11
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 2206 10,67 3
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 567 2,74 1
Νέοι Ορίζοντες 362 1,75
Σύνολο 20684 100,00 26
Έγκυρα 20684 91,69
Άκυρα 560 2,48
Λευκά 1314 5,82
Ψήφισαν 22558 81,96
Αποχή 4965 18,04
Εγγεγραμμένοι 27523
Πηγή: [32]

Δήμος Αγίας Νάπας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Αγίας Νάπας υποψήφιοι ήταν η Βαρβάρα Νικολάου Περικλέους και ο Αντώνιος Τσόκκος.[1] Δήμαρχος εξελέγη η Βαρβάρα Νικολάου Περικλέους.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αγίας Νάπας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Βαρβάρα Νικολάου Περικλέους 829 50,46%
Αντώνιος Τσόκκος 814 49,54%
Σύνολο 1643 100%
Έγκυρα 1643 97,74%
Άκυρα 13 0,77%
Λευκά 25 1,49%
Ψήφισαν 1681 90,57%
Αποχή 175 9,43%
Εγγεγραμμένοι 1856
Πηγή: [33]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αγίας Νάπας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 449 27,38 2
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 435 26,52 2
Αγιαναπίτες Ανεξάρτητοι 220 13,41 1
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 188 11,46 1
Πρόοδος 133 8,11 1
Δημοτική Άνοιξη 112 6,83 1
Πανδημοτική Έπαλξη 2001 103 6,28
Σύνολο 1640 100,00 8
Έγκυρα 1640 97,50
Άκυρα 25 1,49
Λευκά 17 1,01
Ψήφισαν 1682 90,63
Αποχή 174 9,38
Εγγεγραμμένοι 1856
Πηγή: [34]

Δήμος Ακανθούς Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Ακανθού υποψήφιοι ήταν ο Κυριάκος Χατζησάββας και ο Σάββας Σαββίδης.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Κυριάκος Χατζησάββας.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Ακανθού
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Κυριάκος Χατζησάββας 560 60,94%
Σάββας Σαββίδης 359 39,06%
Σύνολο 919 100%
Έγκυρα 919 96,13%
Άκυρα 8 0,84%
Λευκά 29 3,03%
Ψήφισαν 956 85,66%
Αποχή 160 14,34%
Εγγεγραμμένοι 1116
Πηγή: [35]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Ακανθού
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 474 50,97 4
Η Ακανθού ενωμένη 372 40,00 3
Οι ανεξάρτητοι 84 9,03 1
Σύνολο 930 100,00 8
Έγκυρα 930 97,28
Άκυρα 18 1,88
Λευκά 8 0,84
Ψήφισαν 956 85,66
Αποχή 160 14,34
Εγγεγραμμένοι 1116
Πηγή: [36]

Δήμος Δερύνειας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Δερύνειας υποψήφιοι ήταν ο Ανδρέας Σωτηρίου-Σιαπανής και ο Ανδρέας Ζαχαρία.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Ανδρέας Σωτηρίου-Σιαπανής.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Δερύνειας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ανδρέας Σωτηρίου-Σιαπανής 1822 50,97%
Ανδρέας Ζαχαρία 1753 49,03%
Σύνολο 3575 100%
Έγκυρα 3575 92,98%
Άκυρα 70 1,82%
Λευκά 200 5,20%
Ψήφισαν 3845 89,03%
Αποχή 474 10,97%
Εγγεγραμμένοι 4319
Πηγή: [37]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Δερύνειας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 2225 62,64 5
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 1112 31,31 3
Μιχάλης Μένοικου 147 4,14
Νέοι Ορίζοντες 68 1,91
Σύνολο 3552 100,00 8
Έγκυρα 3552 92,36
Άκυρα 122 3,17
Λευκά 172 4,47
Ψήφισαν 3846 89,05
Αποχή 473 10,95
Εγγεγραμμένοι 4319
Πηγή: [38]

Δήμος Λευκονοίκου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Λευκονοίκου εκλέχθηκε δήμαρχος ο Μιχάλης Πήλικου άνευ ανθυποψηφίου.[3][2]

Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Δεν διεξήχθησαν εκλογές καθώς υπήρχαν μόνο 8 υποψήφιοι, όσες και οι θέσεις.[3]

Δήμος Λύσης Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Λύσης δήμαρχος εξελέγη ο Ανδρέας Ττοφιά.[4]

Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Δήμος Παραλιμνίου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Παραλιμνίου υποψήφιοι ήταν ο Νίκος Βλίττη και ο Γιαννάκης Γιαννάκη.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Νίκος Βλίττη.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Παραλιμνίου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Νίκος Βλίττη 3653 64,71%
Γιαννάκης Γιαννάκη 1992 35,29%
Σύνολο 5645 100%
Έγκυρα 5645 94,92%
Άκυρα 94 1,58%
Λευκά 208 3,50%
Ψήφισαν 5947 93,55%
Αποχή 410 6,45%
Εγγεγραμμένοι 6357
Πηγή: [39]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Παραλιμνίου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 2755 47,58 5
Συναγερμός για το Παραλίμνι 1730 29,88 3
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 672 11,61 1
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 633 10,93 1
Σύνολο 5790 100,00 10
Έγκυρα 5790 97,33
Άκυρα 89 1,50
Λευκά 70 1,18
Ψήφισαν 5949 93,58
Αποχή 408 6,42
Εγγεγραμμένοι 6357
Πηγή: [40]

Επαρχία Λάρνακας Επεξεργασία

Δήμος Λάρνακας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Λάρνακας υποψήφιοι ήταν ο Ανδρέας Μωυσέως, ο Νίκος Θεμιστοκλέους και ο Βασίλειος Ζαννέττος.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Ανδρέας Μωυσέως.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λάρνακας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ανδρέας Μωυσέως 11673 45,38%
Νίκος Θεμιστοκλέους 10765 41,85%
Βασίλειος Ζαννέττος 3285 12,77%
Σύνολο 25723 100%
Έγκυρα 25723 91,97%
Άκυρα 640 2,29%
Λευκά 1605 5,74%
Ψήφισαν 27968 88,01%
Αποχή 3810 11,99%
Εγγεγραμμένοι 31778
Πηγή: [41]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λάρνακας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 9915 38,67 10
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 9189 35,84 9
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 4266 16,64 4
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 1339 5,22 2
Νέοι Ορίζοντες 362 1,41 1
Κίνηση Ανεξαρτήτων Λάρνακας 324 1,26
Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 246 0,96
Σύνολο 25641 100,00 26
Έγκυρα 25641 91,68
Άκυρα 1031 3,69
Λευκά 1297 4,64
Ψήφισαν 27969 88,01
Αποχή 27969 11,99
Εγγεγραμμένοι 31778
Πηγή: [42]

Δήμος Αθηένου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Αθηένου υποψήφιοι ήταν ο Γαβριήλ Καζάζης, ο Παναγιώτης Λύτρας, o Χρίστος Ιωσηφίδης και ο Σταύρος Μεστάνας.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Παναγιώτης Κουμή.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αθηένου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Γαβριήλ Καζάζης 1306 45,47%
Παναγιώτης Λύτρας 1282 44,64%
Χρίστος Ιωσηφίδης 275 9,58%
Σταύρος Μεστάνας 9 0,31%
Σύνολο 2872 100%
Έγκυρα 2886 98,13%
Άκυρα 25 0,85%
Λευκά 30 1,02%
Ψήφισαν 2941 92,66%
Αποχή 233 7,34%
Εγγεγραμμένοι 3174
Πηγή: [43]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αθηένου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 901 31,22 2
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 687 23,80 2
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 580 20,10 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 468 16,22 1
Νέοι Ορίζοντες 250 8,66 1
Σύνολο 2886 100,00 8
Έγκυρα 2886 97,64
Άκυρα 41 1,46
Λευκά 25 0,89
Ψήφισαν 2802 93,28
Αποχή 202 6,72
Εγγεγραμμένοι 3004
Πηγή: [44]

Δήμος Αραδίππου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Αραδίππου υποψήφιος ήταν ο Χριστάκης Λιπέρης, ο Δημήτριος Παγώνης και ο Ανδρέας Ξιούρουππας.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Χριστάκης Λιπέρης.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αραδίππου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Χριστάκης Λιπέρης 2568 47,21%
Δημήτριος Παγώνης 2294 42,18%
Ανδρέας Ξιούρουππας 577 10,61%
Σύνολο 5439 100%
Έγκυρα 5439 95,98%
Άκυρα 62 1,09%
Λευκά 166 2,93%
Ψήφισαν 5667 92,52%
Αποχή 458 7,48%
Εγγεγραμμένοι 5667
Πηγή: [45]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αραδίππου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 2180 40,10 4
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 1816 33,41 3
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 987 18,16 2
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 453 8,33 1
Σύνολο 5436 100,00 10
Έγκυρα 5436 95,92
Άκυρα 109 1,92
Λευκά 122 2,15
Ψήφισαν 5667 92,52
Αποχή 458 7,48
Εγγεγραμμένοι 6125
Πηγή: [46]

Δήμος Πάνω Λευκάρων Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Πάνω Λευκάρων υποψήφιος ήταν ο Σοφοκλής Σοφοκλέους και ο Χριστάκης Κωνσταντίνου.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Χριστάκης Λιπέρης.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Πάνω Λευκάρων
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Σοφοκλής Σοφοκλέους 607 87,21%
Χριστάκης Κωνσταντίνου 89 12,79%
Σύνολο 696 100%
Έγκυρα 696 96,80%
Άκυρα 6 0,83%
Λευκά 17 2,36%
Ψήφισαν 719 82,36%
Αποχή 154 17,64%
Εγγεγραμμένοι 873
Πηγή: [47]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Πάνω Λευκάρων
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 233 32,96 3
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 182 25,74 2
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 175 24,75 2
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 117 16,55 1
Σύνολο 707 100,00 8
Έγκυρα 707 98,33
Άκυρα 7 0,97
Λευκά 5 0,70
Ψήφισαν 719 82,36
Αποχή 154 17,64
Εγγεγραμμένοι 873
Πηγή: [48]

Επαρχία Πάφου Επεξεργασία

Δήμος Πάφου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Πάφου εκλέχθηκε δήμαρχος ο Φειδίας Σαρίκας άνευ ανθυποψηφίου.[5][2]

Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Πάφου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 4
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 4
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 4
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 2
Νέοι Ορίζοντες 1
Σύνολο 15
Έγκυρα
Άκυρα
Λευκά
Ψήφισαν
Αποχή
Εγγεγραμμένοι
Πηγή: [49]

Δήμος Γεροσκήπου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Γεροσκήπου υποψήφιοι ήταν ο Τάσος Κούζουπου, ο Ανδρέας Λεωνίδου και ο Παναγιώτης Σεκκέ.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Τάσος Κούζουπου.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Γεροσκήπου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Τάσος Κούζουπου 1320 46,43%
Ανδρέας Λεωνίδου 1272 44,74%
Παναγιώτης Σεκκέ 251 8,83%
Σύνολο 2843 100%
Έγκυρα 2843 94,45%
Άκυρα 54 1,79%
Λευκά 113 3,75%
Ψήφισαν 3010 91,85%
Αποχή 267 8,15%
Εγγεγραμμένοι 3277
Πηγή: [50]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Γεροσκήπου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 737 25,97 2
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 662 23,33 2
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 610 21,49 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 534 18,18 1
Συνδυασμός Ανεξαρτήτων Πρόοδος 295 10,39 1
Σύνολο 2838 100,00 8
Έγκυρα 2838 94,29
Άκυρα 103 3,42
Λευκά 69 2,29
Ψήφισαν 3010 91,85
Αποχή 267 8,15
Εγγεγραμμένοι 3277
Πηγή: [51]

Δήμος Πέγειας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Πέγειας υποψήφιοι ήταν ο Δημήτρης Καππετζής, ο Γεώργιος Αράπης και ο Ισίδωρος Παναγιωτόπουλος.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Δημήτρης Καππετζής.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Πέγειας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Δημήτρης Καππετζής 558 52,35%
Γεώργιος Αράπης 320 30,02%
Ισίδωρος Παναγιωτόπουλος 188 17,64%
Σύνολο 1066 100%
Έγκυρα 1066 96,91%
Άκυρα 17 1,55%
Λευκά 17 1,55%
Ψήφισαν 1100 91,14%
Αποχή 107 8,86%
Εγγεγραμμένοι 1207
Πηγή: [52]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Πέγειας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 470 44,85 3
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 242 23,09 2
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 233 22,23 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 103 9,83 1
Σύνολο 1048 100,00 8
Έγκυρα 1048 95,27
Άκυρα 40 3,64
Λευκά 12 1,09
Ψήφισαν 1100 91,14
Αποχή 107 8,86
Εγγεγραμμένοι 1207
Πηγή: [53]

Δήμος Πόλης Χρυσοχούς Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς υποψήφιοι ήταν ο Αγαθάγγελος Γεωργίου, ο Μιχάλης Στυλιανού (Κόρακας), ο Γεώργιος Κυπριανίδης και ο Ηλίας Μίτσιγγας.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Αγαθάγγελος Γεωργίου.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Αγαθάγγελος Γεωργίου 424 40,08%
Μιχάλης Στυλιανού 330 31,19%
Γεώργιος Κυπριανίδης 285 26,94%
Ηλίας Μίτσιγγας 19 1,80%
Σύνολο 1058 100%
Έγκυρα 1058 96,89%
Άκυρα 13 1,19%
Λευκά 21 1,92%
Ψήφισαν 1092 90,92%
Αποχή 109 9,08%
Εγγεγραμμένοι 1201
Πηγή: [54]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 376 35,61 3
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 307 29,07 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 198 18,75 2
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 175 16,57 1
Σύνολο 1056 100,00 8
Έγκυρα 1056 96,70
Άκυρα 14 1,28
Λευκά 22 2,01
Ψήφισαν 1092 90,92
Αποχή 109 9,08
Εγγεγραμμένοι 1201
Πηγή: [55]

Επαρχία Κερύνειας Επεξεργασία

Δήμος Κερύνειας Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Κερύνειας υποψήφιοι ήταν ο Κωνσταντίνος Ωρολογάς και ο Πέτρος Βράχας.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Κωνσταντίνος Ωρολογάς.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Κερύνειας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Κωνσταντίνος Ωρολογάς 977 59,28%
Πέτρος Βράχας 671 40,72%
Σύνολο 1648 100%
Έγκυρα 1648 91,66%
Άκυρα 36 1,95%
Λευκά 115 6,40%
Ψήφισαν 1798 79,70%
Αποχή 458 20,30%
Εγγεγραμμένοι 2256
Πηγή: [56]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Κερύνειας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 594 35,48 3
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 547 32,68 3
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 249 14,87 1
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 230 13,74 1
Νέοι Ορίζοντες 54 3,23
Σύνολο 1674 100,00 8
Έγκυρα 1674 93,21
Άκυρα 51 2,84
Λευκά 71 3,95
Ψήφισαν 1796 79,61
Αποχή 460 20,39
Εγγεγραμμένοι 2256
Πηγή: [57]

Δήμος Καραβά Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Καραβά υποψήφιοι ήταν ο Ιωάννης Παπαϊωάννου και ο Παναγιώτης Τσέντας.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Ιωάννης Παπαϊωάννου.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Καραβά
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ιωάννης Παπαϊωάννου 922 55,78%
Παναγιώτης Τσέντας 731 44,22%
Σύνολο 1653 100%
Έγκυρα 1653 93,81%
Άκυρα 28 1,59%
Λευκά 81 4,60%
Ψήφισαν 1762 85,20%
Αποχή 306 14,80%
Εγγεγραμμένοι 2068
Πηγή: [58]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Καραβά
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 502 30,89 3
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 438 26,95 2
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 359 22,09 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 261 16,06 1
Νέοι Ορίζοντες 65 4,00
Σύνολο 1625 100,00 8
Έγκυρα 1625 92,38
Άκυρα 66 3,75
Λευκά 68 3,87
Ψήφισαν 1759 85,06
Αποχή 309 14,94
Εγγεγραμμένοι 2068
Πηγή: [59]

Δήμος Λαπήθου Επεξεργασία

Δήμαρχος Επεξεργασία

Στον Δήμο Λαπήθου υποψήφιοι ήταν ο Μυριανθέας Ελευθερίου και ο Νίκος Ευαγγέλου.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Μυριανθέας Ελευθερίου.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λαπήθου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Μυριανθέας Ελευθερίου 1100 52,28%
Νίκος Ευαγγέλου 1004 47,72%
Σύνολο 2104 100%
Έγκυρα 2104 93,06%
Άκυρα 48 2,12%
Λευκά 109 4,82%
Ψήφισαν 2261 82,46%
Αποχή 481 17,54%
Εγγεγραμμένοι 2742
Πηγή: [60]
Δημοτικό Συμβούλιο Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λαπήθου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 738 35,46 3
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 591 28,40 2
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 516 24,80 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 236 11,34 1
Σύνολο 2081 100,00 8
Έγκυρα 2081 92,04
Άκυρα 93 4,11
Λευκά 87 3,85
Ψήφισαν 2261 82,46
Αποχή 481 17,54
Εγγεγραμμένοι 2742
Πηγή: [61]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 1,69 1,70 1,71 1,72 «Αποτελέσματα εκλογών 2001». Ένωση Δήμων Κύπρου. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 30 Μαΐου 2020. Ανακτήθηκε στις 30 Μαΐου 2020. 
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31 2,32 2,33 2,34 2,35 «Δημοτικές εκλογές». www.polignosi.com. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 23 Μαΐου 2020. Ανακτήθηκε στις 23 Μαΐου 2020. 
  3. 3,0 3,1 «Αποτελέσματα εκλογών 2001-Δήμος Λευκονοίκου». Ένωση Δήμων Κύπρου. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 30 Μαΐου 2020. Ανακτήθηκε στις 30 Μαΐου 2020. 
  4. «Ανδρέας Ττοφιά». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουλίου 2020. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουλίου 2020. 
  5. «Αποτελέσματα εκλογών 2001-Δήμος Πάφου». Ένωση Δήμων Κύπρου. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 30 Μαΐου 2020. Ανακτήθηκε στις 30 Μαΐου 2020. 

Πηγές Επεξεργασία