Δημοτική Ενότητα Σουλίου

δημοτική ενότητα της Ελλάδας

Η Δημοτική Ενότητα Σουλίου, είναι μία από τις τρείς Δημοτικές Ενότητες, του Δήμου Σουλίου, στη Θεσπρωτία.

Δημοτική Ενότητα
Σουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΛΙΟΥ

Χώρα Ελλάδα
Έδρα Σαμονίδα
Τοπικές έδρες Κοινοτήτων Δ. Ε. Σουλίου

Αυλότοπος
Κουκουλιοί
Σαμονίδα
Τσαγγάρι
Φροσύνη

Διοίκηση  
 • Δήμαρχος Αντιδήμαρχοι
Διοικητική υπαγωγή  
 • Αποκ. διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Ηπείρου
 • Περιφ. ενότητα Θεσπρωτας
Διαμέρισμα Ήπειρος
Νομός Θεσπρωτίας
Πληθυσμός 464 κάτοικοι (απογραφή 2011)
Ταχ. Κωδ. 46031

Διοίκηση Επεξεργασία

 
Πανοραμική άποψη Σουλίου

Η Δημοτική Ενότητα Σουλίου είναι Δημοτική Ενότητα, του Δήμου Σουλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. Διοικητικά ανήκει στην Περιφέρεια Ηπείρου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονιας.

Συστάθηκε το 2010, με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», με τη μετατροπή της Κοινότητας Σουλίου,[1] σε Δημοτική Ενότητα Σουλίου, του Δήμου Σουλίου.[2] Αποτελείται από 5 Κοινότητες και 5 οικισμούς.

Έδρα της Δημοτικής Ενότητας Σουλίου, είναι, η Σαμονίδα και έδρα του Δήμου Σουλίου, είναι η Παραμυθιά. Η Σαμονίδα είναι η ιστορική έδρα του Δήμου Σουλίου.

Πληθυσμός Επεξεργασία

Ο πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Σουλίου, σύμφωνα με την Απογραφή του 2011, είναι 464 κάτοικοι.[3]

Διαίρεση Επεξεργασία

Δημοτική Ενότητα Σουλίου (Έδρα: Σαμονίδα)
α/α Κοινότητα Έδρα και μοναδικός οικισμός Πληθυσμός: 464 κάτοικοι (2011)
1) Κ. Αυλοτόπου ο Αυλότοπος 150
2) Κ. Κουκουλιών οι Κουκουλιοί 54
3) Κ. Σαμονίδας η Σαμονίδα 35
4) Κ. Τσαγγαρίου το Τσαγγάρι 114
5) Κ. Φροσύνης η Φροσύνη 111

Παραπομπές Επεξεργασία

Χάρτης περιοχής Επεξεργασία