Δημοτική Ενότητα Σουλίου

δημοτική ενότητα της Ελλάδας

Η Δημοτική Ενότητα Σουλίου, είναι μία από τις τρείς Δημοτικές Ενότητες, του Δήμου Σουλίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, της Περιφέρειας Ηπείρου.

Δημοτική Ενότητα Σουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΛΙΟΥ

Έδρα Σαμονίδα
Πληθυσμός 349 κάτοικοι (απογραφή 2021)
Δημοτικές Κοινότητες
Δημοτικές Κοινότητες Σαμονίδας
Αυλοτόπου
Κουκουλιών
Τσαγγαρίου
Φροσύνης
Διοικητική υπαγωγή
Δήμος Σουλίου
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτας
Περιφέρεια Ηπείρου
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Γεωγραφική θέση
Νομός Θεσπρωτίας
Γεωγραφικό Διαμέρισμα Ήπειρος

Διοίκηση

Επεξεργασία
 
Πανοραμική άποψη Σουλίου

Η Δημοτική Ενότητα Σουλίου είναι Δημοτική Ενότητα, του Δήμου Σουλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και διοικητικά ανήκει στην Περιφέρεια Ηπείρου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονιας.

Συστάθηκε το 2010, με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», με τη μετατροπή της Κοινότητας Σουλίου,[1] σε Δημοτική Ενότητα Σουλίου, του Δήμου Σουλίου.[2] Αποτελείται από 5 Δημοτικές Κοινότητες και 5 οικισμούς.

Έδρα της Δημοτικής Ενότητας Σουλίου, είναι, η Σαμονίδα και έδρα του Δήμου Σουλίου, είναι η Παραμυθιά. Η Σαμονίδα είναι η ιστορική έδρα του Δήμου Σουλίου.

Πληθυσμός

Επεξεργασία

Ο πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Σουλίου, σύμφωνα με την Απογραφή του 2011, είναι 464 κάτοικοι.[3] ενώ σύμφωνα με την Απογραφή του 2021, είναι 349 κάτοικοι.[4]

Διαίρεση

Επεξεργασία
Διοικητική διαίρεση και πληθυσμός
Δημοτική Ενότητα Σουλίου (Έδρα: Σαμονίδα)
Δημοτική Κοινότητα Έδρα και μοναδικός οικισμός Κάτοικοι
2011 2021
Σαμονίδας η Σαμονίδα 35 32
Αυλοτόπου ο Αυλότοπος 150 96
Κουκουλιών οι Κουκουλιοί 54 58
Τσαγγαρίου το Τσαγγάρι 114 87
Φροσύνης η Φροσύνη 111 76

Παραπομπές

Επεξεργασία

Χάρτης περιοχής

Επεξεργασία