Δημοτικό διαμέρισμα Βασιλοπούλου Ιωαννίνων

Το δημοτικό διαμέρισμα Βασιλοπούλου είναι το βόρειο τμήμα του Δήμου Ευρυμενών Ιωαννίνων. Περιλαμβάνει δύο χωριά, το ημιορεινό Βασιλόπουλο και το ορεινό Καστρί.

Κατά το παρελθόν τα δύο αυτά χωριά αποτελούσαν ξεχωριστό ΟΤΑ, την Κοινότητα Βασιλοπούλου, η οποία καταργήθηκε με το Νόμο Καποδίστρια το 1999.