Κείμενο με μεγάλους χαρακτήρες<nowiki>Εισαγάγετε εδώ το μη μορφοποιημένο κείμενο<nowiki>Εισαγάγετε εδώ το μη μορφοποιημένο κείμενο<sub>Εισαγάγετε εδώ το μη μορφοποιημένο κείμενο</sub><sup><sup>Κείμενο-εκθέτης</sup><small><small>Κείμενο με μικρούς χαρακτήρες</small></small></sup></nowiki></nowiki>

Με τον όρο διάνυσμα εννοείται οποιοδήποτε στοιχείο ενός διανυσματικού χώρου, όπως μια διατεταγμένη ν-άδα αριθμών. Αρχικά, ο όρος αναφερόταν στο ευκλείδιο διάνυσμα, το οποίο είναι προσανατολισμένο ευκλείδιο τμήμα. Το ευκλείδιο διάνυσμα μπορεί να θεωρηθεί στοιχείο του , αλλά ταυτόχρονα έχει και άλλες ιδιότητες γεωμετρικής φύσεως.