Γενικά ο όρος διάταση σημαίνει στη Φυσική η κατ΄ ενάντια τάση, κοινώς: τέντωμα. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στη ναυτική τέχνη αλλά και στην Ιατρική (Παθολογία).

Ναυτική τέχνη

Στη ναυτική τέχνη διάταση ή "διάταμα" (κοινώς ξεθύμασμα, ή βγάλσιμο του σχοινιού) ονομάζεται το τέντωμα που επιβάλλεται να γίνει στα καινούργια σχοινιά μόλις παραληφθούν στο πλοίο. Τα σχοινιά εκτείνονται με σύσπαστα δια του βαρούλκου προκειμένου έτσι ν΄ αποκτήσουν σταθερό και μη αυξομειούμενο μήκος. Ιδιαίτερα παλαιότερα στα ιστιοφόρα αν δεν γινόταν αυτή η εργασία και χρησιμοποιούνταν τα σχοινιά ως πρότονοι, παράτονοι ή επίτονοι των επιστηλίων τότε επιμηκύνονταν με κίνδυνο τα επιστήλια να κοπούν.

  • Σήμερα την εργασία αυτή επιχειρούν τα ίδια τα εργοστάσια παραγωγής σχοινιών μόνο για τα ναυτικά σχοινιά πριν την παράδοσή τους.

Παθολογία

Επιχειρήσεις