Ο διαδανεισμός είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από τις περισσότερες πλέον βιβλιοθήκες στους χρήστες για την αρτιότερη κάλυψη των πληροφοριακών τους αναγκών. Με τον διαδανεισμό δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να ζητήσει από την τοπική βιβλιοθήκη, όπου εξυπηρετείται, τεκμήρια που υπάρχουν σε άλλη βιβλιοθήκη. Σ’ αυτή την περίπτωση η τοπική βιβλιοθήκη λειτουργεί ως μεσάζων ανάμεσα στην απομακρυσμένης βιβλιοθήκης και το χρήστη. Η τοπική βιβλιοθήκη δανείζεται το τεκμήριο το οποίο κατόπιν δανείζει στο χρήστη. Το κόστος που προκύπτει για την συγκεκριμένη υπηρεσία (π.χ. ταχυδρομικά έξοδα) καλείται να το καλύψει είτε ο χρήστης είτε το ακαδημαϊκό ίδρυμα στο οποίο ανήκει ο χρήστης. Ο διαδανεισμός έχει ως στόχο την κοινή εκμετάλλευση πόρων των βιβλιοθηκών έτσι ώστε να μειώνονται τα έξοδα για την απόκτηση τεκμηρίων. Η διαδικασία συνήθως έχει ως εξής: ο χρήστης συμπληρώνει μια αίτηση όπου αναγράφει το είδος και την έκταση του τεκμηρίου που τον ενδιαφέρει (άρθρο, βιβλίο, σελίδες τόμου, φωτοτυπία στατιστικών δεδομένων) και η τοπική βιβλιοθήκη στέλνει το αίτημα στην βιβλιοθήκη που διαθέτει το τεκμήριο. Η βιβλιοθήκη που καλείται να στείλει το υλικό, εξετάζει την περίπτωση και εφόσον δεν παραβαίνει τις πολιτικές της (π.χ. σε παλαιότυπα, σπάνια έργα αποφεύγεται η μετακίνηση και ο δανεισμός) αποστέλλει στη βιβλιοθήκη-μεσάζοντα αιτείται το ζητούμενο υλικό. Η διαδικασία της υπηρεσίας του διαδανειμού πραγματοποιείται και εποπτεύεται σήμερα εξολοκλήρου ηλεκτρονικά.

Ο χρήστης της υπηρεσίας οφείλει να τηρεί τους κανόνες δανεισμού που θέτει κάθε βιβλιοθήκη καθώς και να επιστρέφει το υλικό έγκαιρα και στην κατάσταση που το παρέλαβε.

Χρεώσεις

Επεξεργασία

Η διακίνηση των βιβλίων γίνεται με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier). Τα έξοδα επιβαρύνουν εξ' ολοκλήρου τον αιτούντα αναγνώστη. Το προσωπικό της υπηρεσίας διαδανεισμού ειδοποιεί τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail τον αναγνώστη για την παραλαβή του βιβλίου. Η παραλαβή του βιβλίου και η καταβολή του κόστους είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται εντός τριών ημερών από την ειδοποίηση. Εάν μέσα σε 5 ημέρες από την ημερομηνία άφιξης του υλικού ο ενδιαφερόμενος δεν έρθει να το παραλάβει, τότε το υλικό επιστρέφεται, ενώ ο ενδιαφερόμενος επιβαρύνεται με τη χρέωση της παραγγελίας.

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία