Η λεγόμενη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών είναι ειδική επιτροπή που συγκροτείται για την εποπτεία των Βουλευτικών εκλογών σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική εκλογική νομοθεσία.

Η Διακομματική Επιτροπή Εκλογών (ΔΕΕ) συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ο οποίος και υποχρεούται για την έκδοσή της κατά την προεκλογική περίοδο, και συγκεκριμένα εντός τριών ημερών, από την προκήρυξη των Βουλευτικών εκλογών, όπως ορίσθηκαν αυτές στο σχετικό Π.Δ. που έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μέλη επιτροπήςΕπεξεργασία

Στην επιτροπή αυτή μετέχουν ο παραπάνω υπουργός ως πρόεδρος αυτής και μέλη της ορίζονται ένας εκπρόσωπος από κάθε κόμμα, ή συνασπισμό κομμάτων που εκπροσωπούνταν στη Βουλή που διαλύθηκε. Μπορεί όμως να συμμετέχουν και εκπρόσωποι κομμάτων και συνασπισμών που να μην εκπροσωπούνταν στη Βουλή, πλην όμως έχουν καταρτίσει πλήρεις συνδυασμούς που καλύπτουν τουλάχιστον το 70% των εκλογικών περιφερειών της χώρας. Στη περίπτωση αυτή η απόφαση του υπουργού εκδίδεται εντός τριών ημερών από την ανακήρυξη των συνδυασμών.

  • Σημειώνεται ότι αν ένα ή περισσότερα κόμματα ή συνδυασμοί δεν υποδείξουν τον εκπρόσωπό τους σε διάστημα δύο ημερών από σχετικό ερώτημα, τότε η ΔΕΕ συγκροτείται χωρίς τη συμμετοχή αυτών. Στη περίπτωση εκλογών που προβλέπονται με τη λήξη της βουλευτικής περιόδου, η παραπάνω επιτροπή συγκροτείται εντός του πρώτου διμήνου του αυτού έτους.

ΚαθήκονταΕπεξεργασία

Κύρια καθήκοντα της ΔΕΕ είναι η, κατόπιν μελέτης, υποβολή προτάσεων για την ορθότερη εφαρμογή των διατάξεων της σχετικής εκλογικής νομοθεσίας όπως ισχύει κάθε φορά.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Π.Δ.351/2003 άρθρο 43, όπως περιελήφθη ταυτάριθμα στο Π.Δ. 96/2007 και στο Π.Δ. 26/2012, το οποίο κωδικοποιεί την εκλογική νομοθεσία για τις βουλευτικές εκλογές.