Διακυβερνητικός οργανισμός

τύπος οργανισμού

Οι Διακυβερνητικοί οργανισμοί, γνωστοί και σαν διεθνείς κυβερνητικοί οργανισμοί (IGOs): ο τύπος του οργανισμού που σχετίζεται ακόμη περισσότερο με τον ορο "διεθνής οργανισμός", αυτοί οι οργανισμοί αποτελούνται κυρίως από ανεξάρτητα κράτη (αναφερόμενα ως κράτη-μέλη). Αξιοσημείωτα παραδείγματα είναι: ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ), και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ).

Ο πρώτος και παλαιότερος διακυβερνητικός οργανισμός είναι η Κεντρική Επιτροπή για τη Ναυσιπλοΐα στο Ρήνο, που ιδρύθηκε το 1815 από το Συνέδριο της Βιέννης.