Τρανσαμίνωση

(Ανακατεύθυνση από Διαμίνωση)

Στη Βιολογία και Βιοχημεία διαμίνωση ή τρανσαμίνωση, (εκ του διεθνούς όρου transamination), ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία ομάδες αμινών χρησιμοποιώντας ένα ενδιάμεσο κετο-οξύ μεταβιβάζονται από ένα αμινοξύ προκειμένου να σχηματίσουν κάποιο άλλο.
Ο μηχανισμός αυτός, που λειτουργεί στο ήπαρ, είναι ιδιαίτερα σημαντικός στη διάσπαση των επιπλέον αμινοξέων και το σχηματισμό κετο-οξέων και εξ αυτών νέων αμινοξέων που ίσως να μην υπάρχουν στη διατροφή.

  • Σημειώνεται πως τα βασικά αμινοξέα δεν μπορούν να παραχθούν με τρανσαμίνωση. Το ένζυμο που πραγματοποιεί αυτή τη διαδικασία ονομάζεται τρανσαμινάση.