Διασπορά

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Ο όρος διασπορά μπορεί να αναφέρεται στα εξής:

  • Διασπορά (ομογένεια) είναι λέξη χρησιμοποιούμενη διεθνώς για να υποδηλώσει την ομογένεια.
  • Διασπορά (στατιστική) είναι μέγεθος που δείχνει την κατανομή ενός μεγέθους γύρω από τη μέση τιμή του.
  • Διασπορά (στρατιωτική τακτική) είναι η κατάληψη θέσεων μάχης μακριά από το στρατόπεδο.
  • Διασπορά πλοίων είναι ο επιμερισμός ενός στόλου σε μικρότερες ομάδες πλοίων (στολίσκους) ή οι μεμονωμένες κινήσεις και θέσεις πολεμικών πλοίων εκτός Ναυστάθμου.
  • Διασπορά (προπαγάνδα) είναι η διάδοση αληθινών ή μη ειδήσεων προκειμένου να εξυπηρετηθεί ένας σκοπός.
  • Διασπορά (χρηματιστήριο) είναι η κατοχή των μετοχών μιας εταιρίας από πολλούς μετόχους, καθώς επίσης και η διάθεση κεφαλαίου σε αγορά πολλών ειδών μετοχών, για λόγους ασφαλείας (διασπορά χαρτοφυλακίου).


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.