Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

παγκόσμιος επιχειρηματικός οργανισμός

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC, γαλλικά: Chambre de commerce internationale (CCI)) είναι ο παγκόσμιος επιχειρηματικός οργανισμός [1], ένα αντιπροσωπευτικό σώμα που εκφράζει με κύρος τις επιχειρήσεις από όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, σε κάθε μέρος του κόσμου. [2]. Αποστολή του είναι η εξυπηρέτηση της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας διαμέσου της προώθησης και ενδυνάμωσης του ελεύθερου διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων, των ανοικτών αγορών για αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και την ελεύθερη ροή των κεφαλαίων.

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο
ΣυντομογραφίαICC
ΦράσηΗ Παγκόσμια Οργάνωση Επιχειρήσεων
Ίδρυση1919, πριν 105 έτη (1919)
ΙδρυτήςΕτιέν Κλεμαντέλ
ΈδραΠαρίσι, Γαλλία, Γαλλία
Περιοχή δράσηςΔιεθνής
Ιστότοποςwww.iccwbo.org

Βασική του πεποίθηση είναι ότι το εμπόριο συνιστά μια ισχυρή δύναμη για την παγκόσμια ειρήνη και την ευημερία. [3]

Το ICC διατηρεί επαφή με τις τάσεις του διεθνούς εμπορίου και ενημερώνεται μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και πολλών άλλων διακυβερνητικών οργανισμών (τόσο διεθνών, όσο και τοπικών) και μάλιστα αποτέλεσε την πρώτη οργάνωση με συμβουλευτικό χαρακτήρα προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ.

Οι εκατοντάδες χιλιάδες εταιρείες- μέλη και ενώσεις- μέλη του δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 120 χώρες και τα συμφέροντά τους εκτείνονται σε κάθε τομέα των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Ιστορία Επεξεργασία

Το ICC έχει την πεποίθηση ότι το εμπόριο είναι μια ισχυρή δύναμη για την ειρήνη και την ευημερία, από την ίδρυσή του το 1919, μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μικρή ομάδα των εμπνευσμένων επιχειρηματιών που ίδρυσαν το ICC αποκαλέστηκαν oι έμποροι της ειρήνης.[3]

Η γραμματεία της οργάνωσης ιδρύθηκε στο Παρίσι και το Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας δημιουργήθηκε το 1923.

Εθνική Ελληνική Επιτροπή Επεξεργασία

Η Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Ελλάς) ιδρύθηκε το 1926 με το νομοθετικό διάταγμα Περί ιδρύσεως Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 2880 της 17-6-1954 και το Νόμο 2081 της 10-9-1992. [4] Η διοικητική και διαχειριστική εποπτεία της ασκείται από το Υπουργείο Εμπορίου.

Mέλη της είναι τα 59 Εμπορικά, Βιομηχανικά, Βιοτεχνικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια της χώρας [5] και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται κυρίως με το εξωτερικό και επιθυμούν να συνεισφέρουν στη διεθνή εκπροσώπηση της ελληνικής οικονομίας και να λάβουν μέρος στη διαμόρφωση των κανόνων διεξαγωγής της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας παγκοσμίως.

Οι οικονομικοί πόροι της ICC Ελλάς προέρχονται κυρίως από:

 • έσοδα από τις διαιτησίες, πραγματογνωμοσύνες, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις
 • συνδρομές των μελών της
 • επιχορηγήσεις ή δωρεές παντός νομικού ή φυσικού προσώπου και εισοδήματα από την περιουσία της Ε.Ε.Ε. του Δ.Ε.Ε

Όργανα της Ελληνικής Επιτροπής είναι:

 • Η Γενική Συνέλευση που απαρτίζεται: από αντιπροσώπους των ελληνικών επιμελητηρίων
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από 12 μέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση και αποτελούνται τουλάχιστον κατά τα 3/4 από εκπροσώπους των μελών της.
 • Η Διοικούσα Επιτροπή που απαρτίζεται από ένα Πρόεδρο, τρεις Αντιπροέδρους και ένα Ταμία που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Διοικητική Επιτροπή διορίζει επιπλέον έμμισθο Γενικό Γραμματέα και με πρόταση αυτού το λοιπό αναγκαίο προσωπικό.

Δραστηριότητες Επεξεργασία

Επειδή οι επιχειρήσεις και οι ενώσεις μέλη του δραστηριοποιούνται στην διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο έχει πρωταρχικό στόχο να καταρτίζει κανόνες που διέπουν τη διεξαγωγή των διασυνοριακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Παρά το γεγονός ότι οι κανόνες αυτοί είναι σε εθελοντική βάση, χρησιμοποιούνται καθημερινά σε χιλιάδες συναλλαγές και έχουν γίνει μέρος της δομής του διεθνούς εμπορίου (π.χ. Διεθνείς Εμπορικοί Όροι– CIF,FOB, EXW, κλπ)[3].

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο βοηθά τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της παγκοσμιοποίησης διαμέσου των τριών κύριων δραστηριοτήτων του:

 • τη δημιουργία ρυθμιστικών κανόνων για τις περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες
 • την επίλυση διαφορών
 • την υπεράσπιση της πολιτικής του ελεύθερου και θεμιτoύ εμπορίου

Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι[6]:

 • η προώθηση του διεθνούς εμπορίου, των υπηρεσιών και επενδύσεων- με παράλληλη εξάλειψη των εμποδίων και στρεβλώσεων στις διεθνείς συναλλαγές
 • η προώθηση της ελεύθερης αγοράς και του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων
 • η εξασφάλιση της ομοιόμορφης οικονομικής ανάπτυξης των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, με μια τάση ενοποίησης όλων των οικονομιών σε μια κοινή παγκόσμια αγορά

Ειδικές Δράσεις και Πρωτοβουλίες Επεξεργασία

Επιχειρηματική δράση για την υπεύθυνη διαφήμιση και προώθηση (BARMA) Επεξεργασία

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Διεθνές Εμπορικού Επιμελητηρίου για την εξάπλωση και ενδυνάμωση της αυτορύθμισης [7].

Συγκεκριμένα στοχεύει στην εφαρμογή ενός ενιαίου κώδικα ηθικής επικοινωνίας από όλους τους διαφημιστές, τα πρακτορεία και τα μέσα ενημέρωσης. Ο κώδικας αυτός θέτει από το 1937 τον πήχη για τις πρακτικές υπεύθυνης προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών και πιο απλά ονομάζεται Κώδικας ICC.

Τον Σεπτέμβριο του 2011, το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο παρουσίασε τη νέα, αναθεωρημένη έκδοση του Κώδικα ICC για τη Διαφήμιση και Προώθηση της Επικοινωνιακής Πρακτικής (ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice) μαζί με την αποκλειστική για αυτόν ιστοσελίδα [8], όπου οι επαγγελματίες όλης της υφηλίου μπορούν να καθοδηγηθούν για τις βέλτιστες εφαρμογές των κανόνων ηθικής επικοινωνίας.

Επιχειρηματική δράση για την υποστήριξη της κοινωνίας πληροφορίας (BASIS) Επεξεργασία

Η ICC δημιούργησε την BASIS το 2006 για να ενημερώσει τον ιδιωτικό τομέα για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη διαδικτυακή κυβερνητική πολιτική, όπως[9]:

 • προστασία δεδομένων, προσωπικό απόρρητο, ασφάλεια και τεχνική διοίκηση επιχειρήσεων αξιοποιώντας διαδικτυακές υπηρεσίες
 • απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών
 • επιχειρηματικότητα
 • καινοτομία
 • η Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας ως εργαλείο εξέλιξης

Επιχειρηματική δράση κατά της πλαστογραφίας και πειρατείας (BASCAP) Επεξεργασία

Η ICC δημιούργησε τη BASCAP το 2004, ώστε να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο εναντίον της πλαστογραφίας προϊόντων (π.χ. φαρμακευτικά σκευάσματα, τρόφιμα, ρούχα) και της παγκόσμιας πειρατείας της πνευματικής ιδιοκτησίας [10].

Η BASCAP ενώνει την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα ώστε να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά τα αυτά τα ζητήματα και έχει ως αποστολή:

 • τη συγκέντρωση πόρων και εμπειρίας για μια συλλογική και πιο δυνατή επιχειρηματική συμμαχία ενάντια σε αυτά τα ζητήματα
 • την ενίσχυση της φωνής του επιχειρηματικού τομέα προς τις τοπικές κυβερνήσεις και τα μέσα ενημέρωσης- με στόχο την ενημέρωση και κατανόηση των προβλημάτων που συνεπάγονται στην οικονομία και την κοινωνία, και τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία
 • την κυβερνητική πίεση για την ενίσχυση του αγώνα υπέρ της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων
 • τη δημιουργία κουλτούρας για τη διασφάλιση του σεβασμού των πνευματικών δικαιωμάτων

Υπηρεσίες Επεξεργασία

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο παρέχει επίσης βασικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων είναι το Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας, που είναι το κορυφαίο διαιτητικό όργανο στον κόσμο. Μια άλλη υπηρεσία είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Επιμελητηρίων (WCF), το παγκόσμιο δίκτυο των εμπορικών επιμελητηρίων, που προωθεί την αλληλεπίδραση και ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών στα επιμελητήρια.

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο προσφέρει επίσης εξειδικευμένη εκπαίδευση και σεμινάρια και είναι ο κορυφαίος εκδοτικός οίκος παγκοσμίως των πρακτικών και εκπαιδευτικών εργαλείων αναφοράς για τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις τραπεζικές πρακτικές και την διαιτησία.

Επιχειρηματικοί ηγέτες και εμπειρογνώμονες, που προέρχονται από τα μέλη του, καθορίζουν μέσω των Επιτροπών του τη στάση των επιχειρήσεων σε γενικά θέματα εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής καθώς και σε τεχνικά και ζωτικής σημασίας ειδικά θέματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η καταπολέμηση της διαφθοράς, οι τραπεζικές πρακτικές, η ψηφιακή οικονομία, το ηθικό μάρκετινγκ, το περιβάλλον και η ενέργεια, η πολιτική ανταγωνισμού, οι χορηγίες και η πνευματική ιδιοκτησία.

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο συνεργάζεται στενά με τα Ηνωμένα Έθνη, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, τον ΟΟΣΑ και άλλα διακυβερνητικά φόρουμ, συμπεριλαμβανομένου του G8 και G20, όπου είναι η μοναδική φωνή της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας.[3]

Οι Εθνικές Επιτροπές συνεργάζονται με το ICC για να αντιμετωπίσουν στις χώρες τους επιχειρηματικούς προβληματισμούς και να μεταφέρουν στις κυβερνήσεις τους τις επιχειρηματικές απόψεις που διατυπώνει το ICC.

Παραπομπές Επεξεργασία

 1. Ηλίας Αν. Πορτοκαλάκης (Απρίλιος 2002). «Ομοιόμορφοι κανόνες και διεθνές εμπόριο» (PDF). Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Ανακτήθηκε στις 26 Μαΐου 2016. 
 2. «Definition of International Chamber Of Commerce (ICC)». investopedia.com. Ανακτήθηκε στις 26 Μαΐου 2016. 
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 «Οι Έμποροι της Ειρήνης». Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο. Ανακτήθηκε στις 26 Μαΐου 2016. 
 4. «Νομοθετικό διάταγμα για την ίδρυση της ICC Ελλάς». Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο. Ανακτήθηκε στις 26 Μαΐου 2016. 
 5. «Εκ του νόμου μέλη της ICC Ελλάδος». ICC Ελλάς. Ανακτήθηκε στις 26 Μαΐου 2016. 
 6. «Καταστατικό ICC» (PDF). Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο. 2012. Ανακτήθηκε στις 26 Μαΐου 2016. 
 7. http://staging.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/barma/ Αρχειοθετήθηκε 2015-09-14 στο Wayback Machine. BARMA
 8. http://www.codescentre.com/ Αρχειοθετήθηκε 2016-06-05 στο Wayback Machine. www.codescenter.com
 9. http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/basis/ BASIS
 10. http://staging.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/bascap/about/ Αρχειοθετήθηκε 2015-09-14 στο Wayback Machine. BASCAP

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία