Δικαιώματα ΛΟΑΤ στην Αυστραλία

Τα ΛΟΑΤ δικαιώματα στην Αυστραλία έχουν εξελιχθεί μέσα από την ιστορία της Αυστραλίας, με πολλές αλλαγές που σημειώθηκαν στις πρόσφατες δεκαετίες. Επί του παρόντος, η ισότητα μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου είναι αναγνωρισμένη βάσει συγκεκριμένου καταστατικού, ενώ ορισμένου άλλοι νόμοι ισχύουν για διαφορετικά για ΛΟΑΤ άτομα, η σε άτομα που ασχολούνται με τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, καθώς και για εκείνους που συμμετέχουν σε σχέσεις αντίθετου φύλου. Η αναγνώριση και τα δικαιώματα των ζευγαριών του ιδίου φύλου στην Αυστραλία σταδιακά έχουν αυξηθεί στο εσωτερικό των κρατών και των εδαφών, ενώ σε ομοσπονδιακό επίπεδο, η Κοινοπολιτεία, στο πλαίσιο των προηγούμενων "Φιλελεύθερων κυβερνήσεων" έχει σταματήσει να προσπαθεί για την τροποποίηση σχεδόν 60 νομοθετημάτων που αναγνωρίζουν μόνο τα ετεροφυλόφιλα ζευγάρια, ρητά. Αυτό μπορεί να αλλάξει σύντομα σύμφωνα με το σύστημα "κυβέρνηση των Εργατικών".

Νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τη σεξουαλική δραστηριότητα, ισχύουν εξίσου για ομοφυλόφιλα και ετεροφυλόφιλα ζευγάρια σε όλες τις περιοχές και τα εδάφη της Αυστραλίας. Κάθε κράτος και έδαφος, καθώς και πολλές τοπικές κυβερνήσεις η συμβούλια, θα αναγνωρίσουν επισήμως τόσο το αντίθετο φύλο όσο και τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου με συγκεκριμένο τρόπο. Ωστόσο, από το 2007, ο γάμος μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου είναι επίσημα απαγορευμένος σε ομοσπονδιακό (Κοινοπολιτεία) κυβερνητικό επίπεδο. Ζευγάρια ιδίου φύλου δεν λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο αναγνώρισης όπως τα ετεροφυλόφιλα ζευγάρια σε 58 ομοσπονδιακά νομικά καταστατικά, τα οποία χρησιμοποιούν τη φράση «μέλος του αντίθετου φύλου", οι ΛΟΑΤ άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να υιοθετούν παιδιά νόμιμα σε ορισμένα κράτη και εδάφη.

Το 1992, η "Australian Defence Force" (ADF) σταμάτησε την απαγόρευση ανοιχτά ομοφυλοφίλων και οι λεσβιών μελών που υπηρετούν στον στρατό. Το ADF αναγνωρίζει επίσης "αλληλοεξαρτώμενες σχέσεις", το οποίο περιλαμβάνει τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, αυτό σημαίνει ίσες παροχές σε στέγαση, μετακίνηση υποτροφίες, εκπαίδευση και βοηθητικό δικαίωμα άδειας. Το ADF θα αναγνωρίσει τα ομοφυλόφιλα άτομα του προσωπικού ως "αλληλοεξαρτώμενες σχέσεις". Τα οφέλη αυτά ισχύουν μόνο για τα μέλη ADF, οι οποίοι έχουν σχέσεις με ένα ομοφυλόφιλο άτομο. Για να αναγνωρισθούν ως αλληλεξαρτώμενα άτομα του ιδίου φύλου θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν "στενή προσωπική σχέση" που περιλαμβάνει οικιακή και οικονομική στήριξη.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία