Δικυκλο-(3.1.0)-εξάνιο
δικυκλο(3.1.0)εξάνιο
Χημικό όνομα Δικυκλο-(3.1.0)-εξάνιο
SMILES C1CCC1C1
CAS-RN 285-58-5
Χημικός τύπος C6H10
Ισομερή θέσης κυκλοεξένιο...,
εξίνιο-1...,
εξαδιένιο-1,2...,
δικυκλο-(2.2.0)-εξάνιο...,
απειρο-(3.2)-εξάνιο,...
Μοριακή μάζα 82,143 amu

Το δικυκλο-[3.1.0]-εξάνιο ανήκει στα δικυκλοαλκάνια.

Μοριακή δομήΕπεξεργασία

ΠαραγωγήΕπεξεργασία

1. Με προσθήκη μεθυλενίου σε κυκλοπεντένιο:

 + CH3Cl + KOH →   + KCl + H2O

  • Φυσικά συμπαράγονται και παραπροϊόντα.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Γ. Βάρβογλη, Ν. Αλεξάνδρου, Οργανική Χημεία, Αθήνα 1972
  • Α. Βάρβογλη, «Χημεία Οργανικών Ενώσεων», παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1991
  • SCHAUM'S OUTLINE SERIES, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, Μτφ. Α. Βάρβογλη, 1999
  • Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982