Διοικητικές υποδιαιρέσεις του Μαυροβουνίου

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Το Μαυροβούνιο διοικείται στις παρακάτω διοικητικές μονάδες:

Προηγουμένως το Μαυροβούνιο διαιρούταν σε επαρχίες (srez)

Το 1910 το Βασίλειο του Μαυροβουνίου ήταν χωρισμένο σε 10 περιφέρειες και 56 καπετανίες.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία