Διοικητική διαίρεση νομαρχίας Δυτικής Αττικής (πρόγραμμα Καποδίστριας)

Στην παρακάτω λίστα αναφέρονται οι δήμοι, οι κοινότητες, τα δημοτικά, κοινοτικά διαμερίσματα και οι οικισμοί της νομαρχίας Δυτικής Αττικής του Νομού Αττικής σύμφωνα με το Σχέδιο Καποδίστριας, που ήταν σε ισχύ μέχρι το 2010.

  • Τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία του αρχείου της στατιστικής υπηρεσίας για την απογραφή πληθυσμού (Ελλάδας) του 2001.
  • Ο αριθμός μέσα στα [ ] είναι ο πραγματικός πληθυσμός κατά περίπτωση.
  • Η σειρά είναι (γενικά) αλφαβητική.
 Νομαρχία Δυτικής Αττικής   [ 151.612 ]  
Dytiki attiki municipalities numbered.svg

-- Δήμος Ελευσίνος --Επεξεργασία

Δ.δ. Ελευσίνας -- η Ελευσίνα [ 25.863 ]

-- Δήμος Άνω Λιοσίων --Επεξεργασία

Δ.δ. Άνω Λιοσίων -- τα Άνω Λιόσια [ 26.423 ]

-- Δήμος Ασπροπύργου --Επεξεργασία

Δ.δ. Ασπροπύργου -- ο Ασπρόπυργος [ 27.741 ]

-- Δήμος Βιλίων --Επεξεργασία

Ο δήμος Βιλίων έχει (πραγματικό) πληθυσμό 3.215 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Βιλίων [ 3.215 ]

-- Δήμος Ερυθρών --Επεξεργασία

Δ.δ. Ερυθρών -- οι Ερυθρές [ 3.326 ]

-- Δήμος Ζεφυρίου --Επεξεργασία

Δ.δ. Ζεφυρίου -- το Ζεφύρι [ 8.860 ]

-- Δήμος Μάνδρας --Επεξεργασία

Ο δήμος Μάνδρας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 12.792 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Μάνδρας [ 12.792 ]

-- Δήμος Μεγαρέων --Επεξεργασία

Ο δήμος Μεγαρέων έχει (πραγματικό) πληθυσμό 28.195 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Μεγαρέων [ 28.195 ]

-- Δήμος Νέας Περάμου --Επεξεργασία

Δ.δ. Νέας Περάμου -- η Νέα Πέραμος [ 7.480 ]

-- Δήμος Φυλής --Επεξεργασία

Ο δήμος Φυλής έχει (πραγματικό) πληθυσμό 2.947 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Φυλής [ 2.947 ]

-- Κοινότητα Μαγούλας --Επεξεργασία

Η κοινότητα Μαγούλας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 4.005 κατοίκους. Στην κοινότητα περιλαμβάνονται:

Κ.δ. Μαγούλας [ 4.005 ]

-- Κοινότητα Οινόης --Επεξεργασία

Κ.δ. Οινόης -- η Οινόη [ 765 ]