Διοικητική διαίρεση της Σομαλίας

Η Σομαλία χωρίζεται σε 3 περιφέρειες, 6 υποπεριφέρειες και 18 κρατίδια.

ΠεριφέρειεςΕπεξεργασία

Περιφέρεια Πρωτεύουσα
Σομαλιλάνδη Χαργκέισα
Πουντλάνδη Γκάρουε
Αζανία Μογκαντίσου

ΥυποπεριφέρειεςΕπεξεργασία

Υυποπεριφέρεια Πρωτεύουσα
Σομαλιλάνδη Χαργκέισα
Πουντλάνδη Γκάρουε
Αζανία Μογκαντίσου
ΜΟΚ (Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση) Μογκαντίσου
ΣΣΑ (Σολ, Σανάγκ και Άυν) Μπουόντλε
Γκάλμουντουγκ Γκαλκάιο

ΚρατίδιαΕπεξεργασία

ΑζανίαΕπεξεργασία

Κρατίδιο Πρωτεύουσα
1 Κάτω Τζούμπα Κισμαάγιο
2 Μέση Τζούμπα Μπουάλε
3 Γκεντα Γκαρμπαχάρευ
4 Μπέυ Μπαϊντόα
5 Μπακόλ Ξουντούρ
6 Κάτω Σαβέλα Μογκαντίσου
8 Μέση Σαβέλα Μογκαντίσου
7 Μπαναντίρ Μογκαντίσου
9 Ιράν Μπελεντουέινε
10 Γκάλγκουντουντ Ντούσα Μάρεμπ

ΠουντλάνδηΕπεξεργασία

Κρατίδιο Πρωτεύουσα
11 Μουντούγκ1 Γκαλκάιο
12 Νουγκάλ Γκάρουε
13 Μπάρι Μποσάσο

1. Το Μουντούγκ ανήκει και στην Πουντλάνδη και στη Σομαλιλάνδη

ΣομαλιλάνδηΕπεξεργασία

Κρατίδιο Πρωτεύουσα
14 Σολ Λας Άνοντ
15 Σανάγκ Εριγάβο
16 Τογκντέρ Μπουράο
17 Βοκόγι Γκαλμπίντ Χαργκέισα
18 Άουνταλ Μποράμα