Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος 1826

Η Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος ήταν το σώμα που κυβέρνησε το Ελληνικό κράτος από τον Απρίλιο του 1826 μέχρι τον Απρίλιο του 1827 με πρόεδρο τον Ανδρέα Ζαΐμη. Η Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος ορίστηκε από την Γ΄ Εθνοσυνέλευση, στις 12 Απριλίου 1826 και συγκεκριμένα από πριν αυτή διακόψει τις εργασίες της από την Επίδαυρο λόγω της πτώσης του Μεσολογγίου[1]. Ένα άλλο όργανο που όρισε η συνέλευση ήταν η «Επιτροπή της Συνέλευσης» που έδρασε σαν ένας άλλος πόλος εξουσίας.

Το προηγούμενο όργανο διοίκησης της Ελλάδας ήταν το Εκτελεστικό που είχε πρόεδρο τον Γεώργιο Κουντουριώτη από το 1824.

Η Διοικητική Επιτροπή είχε έντεκα μέλη τα οποία εκλέχθηκαν από την Εθνοσυνέλευση με τη σειρά που αναγράφονται στην απόφαση:

Είχε προσφερθεί θέση στην επιτροπή στον Λάζαρο Κουντουριώτη, ο οποίος δεν την αποδέχθηκε για λόγους υγείας και άλλων προσωπικών του περιστάσεων.

Στην εγκυκλοπαίδεια Πυρσός[2] αναφέρονται δώδεκα μέλη, ανάμεσα στα οποία αναφέρονται οι παρακάτω:

Στις 26 Μαρτίου 1827, η Διοικητική Επιτροπή παρουσιάζει από τον Πόρο την παραίτησή της στην Γ' Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, επιστολή που πέρασε στην απόφασή της η Εθνοσυνέλευση στην ΚΒ' Συνεδρίαση στις 2 Απριλίου 1827, με ταυτόχρονη απόφαση εκλογής της Αντικυβερνητικής επιτροπής, μέχρι να έλθει ο Ιωάννης Καποδίστριας. Τότε, ως απελθούσα Διοικητική Επιτροπή υπέγραψαν οι

Στην τελευταία αυτή πράξη, δεν εμφανίζονται στην Διοικητική Επιτροπή οι Αναγνώστης Παπαγιαννόπουλος (Αναγνώστης Δεληγιάννης), ο Ανδρέας Ίσκος και ο Γεώργιος Σισίνης - ο τελευταίος εκτελούσε χρέη Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης, ενώ εμφανίζεται ως μέλος της ο Κ. Ζώτος.

Γενικός Γραμματέας της επιτροπής ήταν έως την 3η Αυγούστου 1826 ο Κωνσταντίνος Ζωγράφος, τον οποίο διαδέχτηκε ο Γεώργιος Γλαράκης (θέση που διατήρησε και κατά την Αντικυβερνητική Επιτροπή).

ΑναφορέςΕπεξεργασία

  1. «Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος» «Ήτοι, συλλογή των περί την αναγεννώμενην Ελλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, νόμων και άλλων επισήμων πράξεων από του 1821 μέχρι του 1832» Αρχειοθετήθηκε 2011-09-19 στο Wayback Machine., Ανδρέου Ζ. Μαμούκα, Πειραιάς, Τυπογραφία Ηλίου Χριστοφίδου, Η αγαθή τύχη, 1839, τόμος Δ, σελ. 103, Κώδικας Η' ψηφισμάτων, «Η ολική κυβέρνησις των ελληνικών πραγμάτων εμπιστεύεται προσωρινώς εις ενδεκαμελή Επιτροπή με το όνομα Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος συγκεκριμένη εκ των κυρίων ... εκλεχθέντων παρά της Γενικής Συνελεύσεως»
  2. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Τόμος 10ος, λήμμα Ελλάς, σελ. 570, Εκδόσεις Πυρσός, 1934