Διοκλής ο Πεπαρήθιος

αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Ο Διοκλής ο Πεπαρήθιος ήταν αρχαίος Έλληνας ιστορικός που άκμασε περί το τέλος του 3ου με αρχές του 2ου αιώνα π.Χ..

Ο Διοκλής καταγόταν από την αρχαία Πεπάρηθο εξ ου και η προσωνυμία του, ήταν ο πρώτος Έλληνας ιστορικός που ασχολήθηκε με την ιστορία της αρχαίας Ρώμης στο ιστορικό σύγγραμμά του που έφερε τον τίτλο "Ρώμης κτίσις".

Τον Διακλή τον Πεπαρήθιο αναφέρουν ο Πλούταρχος (Ρωμ. 3) και ο Αθήναιος (ΙΙ, 44e).

Πηγές Επεξεργασία

  • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τομ.21ος, σελ.123.