Διοργάνωση ποδοσφαίρου Ελλάδας 1916

Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία για τη διοργάνωση αυτή, συγκεκριμένα μόνον ότι τη διεξαγωγή ανέλαβε ο σύλλογος Πειραϊκή Ένωσις και την εποπτεία η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (ΕΟΑ, πλέον ΕΟΕ), ότι οι αναμετρήσεις χαρακτηρίστηκαν επίσημες και ότι συμμετείχαν ομάδες "στρατιωτικής φύσεως". Νικητής φέρεται ο Αθηναϊκός Σύλλογος Ποδοσφαιρίσεως.[εκκρεμεί παραπομπή].

ΧώραΕλλάδα Ελλάδα
Διοργανώτρια αρχήΠειραϊκή Ένωσις
Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων
Κατάταξη
Πρώτη θέσηΑθηναϊκός Σύλλογος Ποδοσφαιρίσεως
Δεύτερη θέσηΠειραϊκή Ένωσις
1915

Οι στρατιωτικοί ποδοσφαιρικοί αγώνες Επεξεργασία

Στις 27 Μαρτίου 1916 η εφημερίδα Εμπρός αναφέρει: "Σήμερον Κυριακήν και ώραν 4ην απογευματινήν άρχονται εν τω Ποδηλατοδρόμιον Νέου Φαλήρου οι προαγγελθέντες υπό της Πειραϊκής Ποδοσφαιρικής Ενώσεως προκηρυσσόμενοι επίσημοι ποδοσφαιρικοί αγώνες μετά των Στρατιωτικής φύσεως ποδοσφαιρικών ομάδων. Εις την τέλεσιν των αγώνων τούτων, οίτινες διατελούσιν υπό την εποπτείαν και της Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων, θέλει παρίσταται Ελλανοδικός επιτροπή δια τα τεχνικά εν γένει ζητήματα. Τους αγώνας τούτους θέλει τιμήσει η Α.Β.Υ. ο Διάδοχος, οι κ.κ. υπουργοί, ο Δήμαρχος μετά του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της Ολυμπιακής Επιτροπής, οι Διοικηταί των Συνταγμάτων. Καθ' όλην την διάρκειαν των αγώνων θέλει παιανίζει η μουσική του Ορφανοτροφείου."[1]

Παραπομπές Επεξεργασία