Διφωσφορική αδενοσίνη

χημική ένωση

Η διφωσφορική αδενοσίνη, ή ορθότερα αδενοσινοδιφωσφορικό οξύ, (adenosine diphosphate), διεθνώς καθιερωμένο συντομογραφικά ADP, (προφέρεται «έι-ντι-πι»), ονομάζεται στη Βιοχημεία, το μόριο που αποτελείται από το νουκλεοζίτη αδενοσίνη στον οποίο είναι προσκολλημένες δύο φωσφορικές ομάδες που ενώνονται με δεσμό υψηλής ενέργειας.

Η ADP μπορεί να μετατραπεί σε ATP (αδενοσινοτριφωσφορικό οξύ, ATP), με τη προσθήκη φωσφορικής ρίζας και με απορρόφηση περίπου 34 kJ/mol ενέργειας, η οποία αποδίδεται όταν η ATP μετατραπεί εκ νέου σε ADP.