Άνοιγμα κυρίου μενού
Συντακτικός τύπος Αδενοσίνης

Η αδενοσίνη, (adenosine), είναι μια βιο-χημική ένωση που περιέχει άζωτο και αποτελείται από μια βάση αδενίνης που έχει προσκολληθεί σε ένα μόριο ριβόζης.

Η αδενοσίνη αποτελεί τμήμα των νουκλεοτιδίων που συνθέτουν τα νουκλεϊκά οξέα και ATP. Συγκεκριμένα αποτελεί ένα από τα προϊόντα μερικής υδρολυτικής διάσπασης των ριβονουκλεϊκών οξέων RNA όπου στα μόρια των τελευταίων συμμετέχει με τη μορφή της φωσφορικής αδενοσίνης, ή ορθότερα ως αδενυλικό οξύ. Με την ίδια μορφή περιέχεται επίσης και στα μόρια των σημαντικοτέρων υδατοδιαλυτών συνενζύμων, όπως π.χ. στο ADP, NAD, NADP και FAD.
Ειδικότερα η αδενοσίνη με τη μορφή της τριφωσφορικής αδενοσίνης ή αδενοσινοτριφωσφορικού οξέος ή ATP, αποτελεί τον σημαντικότερο φορέα βιολογικής ενέργειας με ιδιαίτερο αποφασιστικό ρόλο στο μεταβολισμό.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία