Στη Βιοχημεία ως ριβονουκλεοζίτης, ή ριβονουκλεοσίδιο ονομάζεται οποιοσδήποτε νουκλεοζίτης που περιέχει ως σακχαρικό συστατικό ριβόζη, όπως π.χ. η κυτιδίνη. Οι ριβονουκλεοζίτες αποτελούν συστατικά των κυττάρων έχοντα ιδιαίτερη σχέση με το RNA.

Όλοι οι ριβονουκλεοζίτες καθώς και οι δεσοξυ-ριβονουκλεοζίτες, που αποτελούν τις δύο κατηγορίες των νουκλεοσιδίων, απαντώνται σε μεγάλες ποσότητες στα κύτταρα ως 5-μονοφωσφορικά, ή 5-διφοσφωρικά, ή 5-τριφοσφωρικά οξέα. Κάποια εξ αυτών αποτελούν ενδιάμεσα και κάποια άλλα τελικά προϊόντα της υδρόλυσης των ριβονουκλεοτιδικών δεσμών του RNA από την ενζυμική επίδραση των ριβονουκλεασών Κάποια δε ακόμα εξ αυτών μπορεί να είναι προϊόντα της υδρόλυσης του RNA με αλκάλια.

Ριβονουκλεοζίτες Επεξεργασία

Ριβονουκλεοζίτες
 
Αδενοσίνη
 
Γουανοσίνη
 
Ριβοθυμιδίνη/
5-Μεθυλουριδίνη
 
Ουριδίνη
 
Κυτιδίνη

Στην κατηγορία των ριβονουκλεοζιτών περιλαμβάνονται οι ακόλουθες βιοχημικές ενώσεις:

α) Αδενοσίνη (A)
β) Γουανοσίνη (G)
γ) Ριβοθυμιδίνη ή 5-Μεθυλουριδίνη (m5U)
δ) Ουριδίνη (U), και
ε) Κυτιδίνη (C).

Πηγές Επεξεργασία

  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.52ος, σελ.76.