Η ριβόζη, (ribose), είναι σάκχαρο με πέντε άτομα άνθρακα (πεντόζη) που εντοπίζεται στο ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA).

Η ριβόζη εναλλάσεται με το φωσφορικό οξύ προκειμένου ν΄ αποτελέσει τη δομή του σκελετικού μορίου του RNA όπου και συνδέεται με τις αζωτούχες βάσεις, στο ριβονουκλεοτίδιο. Ο χημικός τύπος της ριβόζης είναι C5H10O5.

Οι φωσφορικές ριβόζες αποτελούν τα συστατικά των νουκλεοτιδικών συνενζύμων NAD, NADP των οποίων ο βασικός ρόλος τους στους μικροοργανισμούς είναι η σύνθεση ιστιδίνης.

  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.52ος, σελ.73.
  • "Collins - Λεξικό Όρων βιολογίας" Εκδ. Ι. Φλώλος - Αθήνα, σελ.783. ISBN 960-7178-62-9