Γενικά φωσφορυλίωση, (phosphorylation), χαρακτηρίζεται η διαδικασία (χημική αντίδραση) κατά την οποία μία ή περισσότερες φωσφορικές ομάδες (φωσφορυλομάδα) PO43- προστίθενται σ΄ ένα μόριο.

Ένα φωσφορυλιομένο κατάλοιπο της σερίνης (αμινοξύ)

Οι αντιδράσεις αυτές συμβαίνουν τακτικά στα βιολογικά συστήματα.[1] Για παράδειγμα στην αναεροβική αναπνοή η γλυκόζη φωσφορυλιώνεται κατά τη γλυκόλυση. Η ADP φωσφορυλιώνεται σε ATP στο επίπεδο υποστρώματος, μέσω του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρονίων (ETS). Πρόκειται για διαδικασίες κατά τις οποίες ένα μεγάλο μέρος ενέργειας που περικλείουν οι τροφές διατηρείται και γίνεται διαθέσιμη για το κύτταρο οπότε και ονομάζεται οξειδωτική φωσφορυλίωση.
Στα Φυτά η διαδικασία μετατροπής της φωτεινής ενέργειας σε χημική, κατά την οποία παράγεται η ATP, ονομάζεται φωτοφωσφορυλίωση.

  • Η φωσφορυλίωση δεν θα πρέπει να συγχέεται με την φωσφορόλυση που αφορά άλλο είδος χημικής αντίδρασης.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. J. M. Berg· J. L. Tymoczko· G. J. Gatto· L. Stryer (2018). Βιοχημεία. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. σελ. 74. [νεκρός σύνδεσμος]

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Λεξικό Βιολογίας Collins, σ. 700 - Εκδόσεις Ι. Φλώρος - Αθήνα