Άνοιγμα κυρίου μενού

Δολοφονία

παράνομος σκοτωμός ενός άλλου ανθρώπου με κακή πρόθεση

Η δολοφονία ή ανθρωποκτονία, είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου που διαπράττεται λόγω εγκληματικής αμέλειας ή αδιαφορίας για την αξία της ζωής.

Οι περισσότερες κοινωνίες θεωρούν τη δολοφονία ως ένα εξαιρετικά σοβαρό έγκλημα και πιστεύουν ότι ο κατηγορούμενος θα πρέπει να λάβει σκληρές ποινές για σκοπούς παραδειγματισμού. Στις περισσότερες χώρες, ένα πρόσωπο που καταδικάστηκε για δολοφονία αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης μακράς διάρκειας, ενδεχομένως ποινή ισόβιας κάθειρξης, και σε λίγες περιπτώσεις θανατική ποινή. Στην Ελλάδα η ανθρωποκτονία από πρόθεση επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη σύμφωνα με το άρθρο 299 του ποινικού κώδικα. Η πρώτη δολοφονία ήταν αυτή του Άβελ από τον αδελφό του τον Κάιν, Γένεσις 4.8 "καὶ εἶπε Κάϊν πρὸς Ἄβελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ· διέλθωμεν εἰς τὸ πεδίον. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῷ πεδίῳ, ἀνέστη Κάϊν ἐπὶ Ἄβελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν".