Άνοιγμα κυρίου μενού

Έγκλημα

παράνομη πράξη που απαγορεύεται και τιμωρείται από τον ποινικό νόμο

Έγκλημα είναι κατά τον ορισμό του Ποινικού Κώδικα "πράξη άδικη και καταλογιστή στο δράστη της, η οποία τιμωρείται από το νόμο" (Π Κ 14). Το έγκλημα είναι η κεντρική έννοια του Ποινικού Δικαίου. Τα στοιχεία της έννοιας του εγκλήματος, όπως προκύπτουν από αυτόν τον ορισμό, είναι:

  • Πράξη η παράλειψη (ενέργεια)
  • Άδικη (αντιτιθέμενη στο νόμο) και
  • Καταλογιστή (ασύγγνωστη)

Τα εγκλήματα ανάλογα με τη βαρύτητα της ποινής διακρίνονται σε κακουργήματα, πλημμελήματα και σε πταίσματα.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία