Η δουλοπαροικία ήταν η κοινωνική κατάσταση πολλών αγροτών κάτω από τη φεουδαρχία, ειδικά όσον αφορά τη χωροδεσποτεία. Ήταν μια κατάσταση δουλείας, που αναπτύχθηκε κυρίως κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα στην Ευρώπη και σε ορισμένες χώρες συνέχισε να υπάρχει μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα.

Οι δουλοπάροικοι οι οποίοι δούλευαν σε ένα αγρόκτημα ήταν υποχρεωμένοι να εργαστούν για τον χωροδεσπότη στον οποίο ανήκε αυτή η γη, και σε αντάλλαγμα λάμβαναν από αυτόν προστασία, δικαιοσύνη, καθώς και το δικαίωμα να εκμεταλλεύονται ορισμένα χωράφια του φέουδου για τη δική τους επιβίωση. Οι δουλοπάροικοι συχνά εξαναγκάζονταν να εργαστούν όχι μόνο στα χωράφια του άρχοντα, αλλά και στα ορυχεία, τα δάση και τους δρόμους του. Το αρχοντικό αποτέλεσε τη βασική μονάδα της φεουδαρχικής κοινωνίας, και ο χωροδεσπότης και οι δουλοπάροικοί του ήταν δεσμευμένοι νομικά, οικονομικά, και κοινωνικά. Οι δουλοπάροικοι αποτελούσαν τη χαμηλότερη κοινωνική τάξη της φεουδαρχικής κοινωνίας.

Η πτώση της δουλοπαροικίας στη Δυτική Ευρώπη έχει ορισμένες φορές αποδοθεί στην Μαύρη Πανώλη, η οποία έφτασε στην Ευρώπη το 1347,[1] αν και η πτώση είχε αρχίσει πριν από την ημερομηνία αυτή. Μετά την Αναγέννηση, η δουλοπαροικία έγινε όλο και πιο σπάνια στις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αντίθετα όμως έγινε πιο διαδεδομένη στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, όπου ήταν προηγουμένως λιγότερο συχνή (το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως «ύστερη δουλοπαροικία»).

Στην Ανατολική Ευρώπη, ο θεσμός συνέχισε να υπάρχει μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Στην Αυστριακή Αυτοκρατορία η δουλοπαροικία καταργήθηκε το 1781, η αγγαρεία ωστόσο συνέχισε να υπάρχει μέχρι το 1848. Στη Ρωσία η δουλοπαροικία καταργήθηκε το 1861.[2] Στη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία δεν υπήρχε δουλοπαροικία, καθώς δεν εγκαθιδρύθηκε ποτέ φεουδαρχικό σύστημα. Ωστόσο, θεσμοί παρόμοιοι με τη δουλοπαροικία υπήρχαν τόσο στη Δανία (ο θεσμός "stavnsbånd", 1733 - 1788) και την υποτελή της Ισλανδία (ο πιο περιοριστικός θεσμός "vistarband", από το 1490 μέχρι το 1894).

Η Συμπληρωματική Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1956 για την Κατάργηση της Δουλείας απαγορεύει τη δουλοπαροικία, ως μορφή δουλείας.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Austin Alchon, Suzanne (2003). A pest in the land: new world epidemics in a global perspective. University of New Mexico Press. σελ. 21. ISBN 0-8263-2871-7. 
  2. Serf. A Dictionary of World History