Δυναστεία των Νικομηδιδών

Η Δυναστεία των Νικομηδιδών είναι αυτή, που τα μέλη της βασίλευσαν στη Βιθυνία το διάστημα 376-89 π.Χ. Ιδρυτής τού Οίκου είναι ο Βότειρας, τοπικός πρίγκιπας. Ο γιος του Βας έγινε ο πρώτος ανεξάρτητος ηγεμόνας της περιοχής, και νίκησε τον Κάλα(νθο) στρατηγό τού Αλεξάνδρου Γ΄ τού Μεγάλου. Ο γιος τού Βας, ο Ζιποίτης Α΄ κατάφερε να κρατήσει την ανεξαρτησία του από τους Σελευκίδες και ονόμασε τον εαυτό του βασιλιά.

Ακολουθούν τέσσερις βασιλείς με το όνομα Νικομήδης και δύο με το όνομα Προυσίας. Ο Νικομήδης Α΄ ο Φιλέλληνας ίδρυσε τη Νικομήδεια. Οι βασιλείς της Βιθυνίας έκοψαν ποιοτικά νομίσματα, με τα πρόσωπά τους επάνω σε καλαίσθητα τετράδραχμα. Ο Νικομήδης Δ΄ κληροδότησε το βασίλειό του στη Ρώμη, που έσπευσε να το καταλάβει, αλλά ο Μιθριδάτης ΣΤ΄ του Πόντου επίσης εποφθαλμιούσε την περιοχή, έτσι ξεκίνησε ο Γ΄ Μιθριδατικός Πόλεμος. Τελικά ο Μιθριδάτης ΣΤ΄ ηττήθηκε και απεβίωσε, ενώ η Βιθυνία και το τμήμα τού βασιλείου τού Πόντου που βρισκόταν στη Μ. Ασία, έγινε μία νέα ρωμαϊκή επαρχία, αυτή της Βιθυνίας και Πόντου.

Γενεαλογία ηγεμόνων της Βιθυνίας

Επεξεργασία
 
 
 
 
 
 
 
 
Βοτείρας
πρίγκιπας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βας
ηγ. της Βιθυνίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζιποίτης Α΄
βασ. της Βιθυνίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικομήδης Α΄ Φιλέλληνας
βασ. της Βιθυνίας
σύζ.1.Διτιζέλη
2.Εταζέτα
 
Ζιποίτης Β΄
βασ. της Βιθυνίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζιαήλας
βασ. της Βιθυνίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φίλιππος Ε΄
βασ. της Μακεδονίας
 
Απάμα Γ΄
Αντιγονιδών
 
Προυσίας Α΄ Χωλός
βασ. της Βιθυνίας
 
(κόρη)
σύζ. Αντίοχος Ιέραξ
Σελευκιδών
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απάμα Δ΄
ΔΥΝ. ΣΕΛΕΥΚΙΔΩΝ
 
 
 
 
 
Προυσίας Β΄ Κυνηγός
βασ. της Βιθυνίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικομήδης Β΄ Επιφανής
βασ. της Βιθυνίας
 
Απάμα
σύζ. Δυέγιλος
(γιος Κότυος Δ΄ της Θράκης)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικομήδης Γ΄ Ευεργέτης
βασ. της Βιθυνίας
σύζ.1.Αριστονίκα
2.Νύσα Καππαδοκίας
3.Λαοδίκη Μιθριδατιδών
4.Αγνή η Κυζικηνή
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Νύσα Βιθυνίας
 
(1) Νικομήδης Δ΄ Φιλοπάτωρ
βασ. της Βιθυνίας
 
(4) Σωκράτης Χρηστός
  • Gabelko, O. L., The Dynastic History of the Hellenistic Monarchies of Asia Minor According to Chronography of George Synkellos. O. L. Gabelko, pp. 9–10