Ο Δωρόθεος ήταν Έλληνας λόγιος του 16ου αιώνα.

Δωρόθεος Μονεμβασίας
Γενικές πληροφορίες
Εκπαίδευση και γλώσσες
Ομιλούμενες γλώσσεςνέα ελληνική γλώσσα
Πληροφορίες ασχολίας
Ιδιότητασυγγραφέας
ιερέας
ιστορικός

Βιογραφικά στοιχεία Επεξεργασία

Καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και ήταν πρόγονος του Δαμασκηνού Στουδίτη. Ήταν μαθητής του Θεοφάνη Ελεαβούλκου. Προχειρίστηκε αρχικά μητροπολίτης Λακεδαιμονίας και αργότερα μητροπολίτης Μονεμβασίας. Ήλθε στη Μολδαβία το 1589 και φιλοξενήθηκε ευμενώς από τον ηγεμόνα Πέτρο Πέρκλο και τον γαμπρό του Ιωάννη Ζώτο, τον επονομαζόμενο Τζιγαρά. Ο ηγεμόνας Πέτρος Πέρκλος τον παρότρυνε να γράψει τον πασίγνωστο «Χρονογράφο», αρχίζοντας από κτήσεως κόσμου, και φτάνοντας μέχρι το 1629, το έτος θανάτου του Ιωάννη Κορνάρου, δούκα των Ενετών. Το βιβλίο αυτό χρησίμευσε επί διακόσια χρόνια ως το μόνο ιστορικό βιβλίο που διέθετε ο Ελληνικός λαός.

Συγγράμματα Επεξεργασία

  • Βιβλίον ιστορικόν, περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίες, αρχόμενον από κτίσεως κόσμου μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως και ηπέκεινα συλλαχθέν μεν εκ διαφόρων ακριβών ιστοριών, και εις την κρινήν γλώσσαν μεταγλωττισθέν παρά του ιερωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας κυρίου Δωροθέου, έτι δε και περί των νυν γεγονότων πολέμων, και βασιλέων και πριγγίπων των παρά τοις άλλοις μη όντων, σύντομος διήγησις αυτώ προτεθείσα περιέχον και πίνακα πλουσιώτατον πάντων των αξιομνημονεύτων πραγμάτων νεωστί μετά πλείστης επιμελείας διρθωθέν και μετατυπωθέν και αφιερωθέν. Ενετίησιν 1684.

Πηγές Επεξεργασία