Με το όνομα Δώρος (Δῶρος) είναι γνωστά δύο πρόσωπα της Ελληνικής μυθολογίας.

  1. Γιος του Έλληνα και της νύμφης Ορσηίδος , εγγονός του Δευκαλίωνα και της Πύρρας. Αδέλφια του ο Ξούθος και ο Αίολος. Επώνυμος της Δωρίδος γενάρχης των Δωριέων. [1]
  2. Αιτωλός, γιος του Απόλλωνα και της Φθίας, αδελφός των Λαοδόκου και του Πολυποίτου, βασιλιάς της Κουρήτιδας χώρας. Μαζί με τους αδελφούς του φιλοξένησαν τον Άπι γιο του Φορωνέα, τους σκότωσε και τους τρεις ο Αιτωλός παίρνοντας τον θρόνο και δίνοντας το όνομα του στην χώρα. [2]

Με το ίδιο όνομα είναι γνωστές δύο πόλεις της αρχαιότητας , η Δώρος της Φοινίκης και η Δώρος στη Καρία[3].

ΠηγέςΕπεξεργασία

  1. [Α 7,2]γίνονται δὲ ἐκ Πύρρας Δευκαλίωνι παῖδες [...] [Α 7,3] Ἕλληνος δὲ καὶ νύμφης Ὀρσηίδος Δῶρος Ξοῦθος Αἴολος. [...] Δῶρος δὲ τὴν πέραν χώραν Πελοποννήσου λαβὼν τοὺς κατοίκους ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Δωριεῖς ἐκάλεσεν, Απολλόδωρου Βιβλιοθήκη Α'
  2. [Α 7,6] Ἐνδυμίωνος δὲ καὶ νηίδος νύμφης, ἢ ὥς τινες Ἰφιανάσσης, Αἰτωλός, ὃς ἀποκτείνας Ἆπιν τὸν Φορωνέως καὶ φυγὼν εἰς τὴν Κουρήτιδα χώραν, κτείνας τοὺς ὑποδεξαμένους Φθίας καὶ Ἀπόλλωνος υἱούς, Δῶρον καὶ Λαόδοκον καὶ Πολυποίτην, ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὴν χώραν Αἰτωλίαν ἐκάλεσεν.Απολλόδωρου Βιβλιοθήκη Α'
  3. Gloogle Books Στέφανος Βυζάντιος, σελ Χ