Με το όνομα Δώρος (Δῶρος) είναι γνωστά δύο πρόσωπα της Ελληνικής μυθολογίας.

  1. Αιτωλός, γιος του Απόλλωνα και της Φθίας, αδελφός των Λαοδόκου και του Πολυποίτου, βασιλιάς της Κουρήτιδας χώρας. Μαζί με τους αδελφούς του φιλοξένησαν τον Άπι γιο του Φορωνέα, τους σκότωσε και τους τρεις ο Αιτωλός παίρνοντας τον θρόνο και δίνοντας το όνομα του στην χώρα. [1]

Με το ίδιο όνομα είναι γνωστές δύο πόλεις της αρχαιότητας , η Δώρος της Φοινίκης και η Δώρος στη Καρία[2].

Πηγές Επεξεργασία

  1. [Α 7,6] Ἐνδυμίωνος δὲ καὶ νηίδος νύμφης, ἢ ὥς τινες Ἰφιανάσσης, Αἰτωλός, ὃς ἀποκτείνας Ἆπιν τὸν Φορωνέως καὶ φυγὼν εἰς τὴν Κουρήτιδα χώραν, κτείνας τοὺς ὑποδεξαμένους Φθίας καὶ Ἀπόλλωνος υἱούς, Δῶρον καὶ Λαόδοκον καὶ Πολυποίτην, ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὴν χώραν Αἰτωλίαν ἐκάλεσεν.Απολλόδωρου Βιβλιοθήκη Α'
  2. Gloogle Books Στέφανος Βυζάντιος, σελ Χ